Zašto odabrati Politehniku Pula?

Što je Politehnički studij?
Politehnički studij objedinjuje znanja iz područja tehnike, poslovne ekonomike, menedžmenta, informatike i društvenih znanosti, a ima za cilj obrazovanje stručnjaka za stručni profesionalni rad, a prema standardima globaliziranog svijeta, te zahtjevima konzumenata usluga i proizvodnje na otvorenom tržištu.
U ovoj instituciji formiraju se profesionalna znanja s polivalentnim funkcijama kao simbioza visokog tehničkog i poslovnog obrazovanja suvremenih stručnjaka, osiguravajući time završenim studentima (diplomantima) kreativnost i snalaženje u suvremenim uvjetima proizvodnje i poslovanja.
 
Koje su prednosti politehnike nad tradicionalnim studijima?
Politehnički studij objedinjuje tehničke i društvene znanosti, popunjavajući time jaz koji nastaje između inženjera i ostalih struka uslijed neusklađenosti poznavanja tih tematika. Cilj je politehničkog studija, praćenjem trendova europskih visokih učilišta, obrazovati i osposobiti mlade ljude koji će biti u stanju objediniti polivalentna znanja i time odgovoriti na uvjete i potrebe suvremenog poslovanja koje donosi budućnost.
 
Zašto odabrati Politehniku Pula?
Politehnika Pula, visoka tehničko – poslovna škola, prvi je i najpoznatiji politehnički studij u Hrvatskoj. Od 2000. godine do danas, ovaj je studij odabralo preko 500 studenata od čega ih je preko 150 uspješno završilo studij. Zanimljivo je naglasiti da je većina diplomanata zaposlena u struci.

Posebnost Politehnike Pula je stručan profesorski kadar: većina predavača su ujedno uspješni poduzetnici koji su svoj rad potvrdili u struci. U svojstvu predavača nastavu izvodi oko 50 nastavnika iz Istre, Rijeke i Zagreba. Od toga 29 doktora znanosti i 13 magistara znanosti.

Nastava se izvodi u manjim skupinama, kombinirajući klasična ex-catedra i virtualna predavanja zahvaljujući mogućnosti on-line studiranja. Pojedini dijelovi nastavnih programa temelje se na programima koji se izvode na uglednim europskim visokim učilištima, a poseban pozornost u nastavi posvećuje se poticanju kreativnosti studenata. U takvom okruženju, uz potporu profesora, razvijeni su brojni modeli koji su svoju primjenu našli u praksi. Od recentnijih izdvajamo razvoj software-a o „zamišljenoj stvarnosti“ koji omogućava pregledanje žičanih modela likova i tijela, koji je nastao u sklopu slobodnih aktivnosti iz računalstva.

Ustrajanje na izvrsnosti i unaprjeđenju kvalitete, kontinuirano prilagođavanje programa i kolegija suvremenim trendovima i potrebama na tržištu rada, suradnja s međunarodnom znanstvenom zajednicom, gospodarskim sektorom, relevantnim udrugama i institucijama temeljne su odlike koju Politehniku Pula svrstavaju u sam vrh visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj.
Što poslije dodiplomskog studija?
Nakon završenog dodiplomskog trogodišnjeg studija s ostvarenih 180 ECTS bodova stječe sa naziv stručni prvostupnik / stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjer / inženjerka politehnike . Studenti mogu nastaviti obrazovanje na višim stupnjevima specijalizacije ili znanstvenog usavršavanja, ili zaposliti se na stručnim ili rukovodećim radnim mjestima.
Što poslije specijalističkog studija?
Po završetku specijalističkog stručnog studija s najmanje ukupno ostvarenih 120 ECTS bodova stječe se zvanje stručni specijalist / specijalistica upravljanja procesima. Nakon završenog specijalističkog studija kreativnog menadžmenta procesima, stručni se specijalisti mogu zaposliti na rukovodećim radnim mjestima kao project manager-i.