Što je studij Politehnike?

Politehnika Pula, visoka tehničko – poslovna škola, prvi je i najpoznatiji politehnički studij u Hrvatskoj. Do sada se na VTŠ – PS u Puli i Buzetu upisalo više od 500 redovnih i izvarednih studenata, a više od 150 ih je diplomiralo.

Misao vodilja Politehnike Pula može se sažeti riječima: znanost ne smije biti samoj sebi svrha. Ideja o osnivanju politehničkog studija nastala je na temelju činjenice da industrija i proizvodnja čine okosnicu gospodarskog razvoja Hrvatske i Istre, čiji se budući razvoj može ostvariti novim pristupima stjecanja i provjere stečenog znanja kao i njegovog primjene u aplikativno umijeće usklađeno s bitnim promjenama proizvoda, proizvodnje i usluga u sklopu već uhodanog globaliziranog ekonomskog sustava kojemu svi moramo težiti.

Sa realizacijom navedene ideje započelo se na sjednici Županijskog Poglavarstva 17.ožujka 1998. Dvije godine kasnije, 11.prosinca 2000. godine Istarska Županija donijela je Odluku o osnivanju Visoke tehničke škole u Puli – Politehnički studij. Rješenjem o upisu u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti i tehnologije, izdana je dopusnica za obavljanje djelatnosti, čime je Visoka tehnička škola u Puli – Politehnički studij ušla u sustav visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Osnivač Politehničkog studija u Puli je Županija Istarska.

Tijekom godina Politehnika Pula uvodi dodatne, posebno ekonomske kolegije, a u 2009. godini pokreće specijalistički studij “Kreativni menadžment procesima”, prvi takve vrste u Hrvatskoj. U skladu s time mijenja svoj naziv u Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola.
Naša je misija promicanje ideja i znanja, za stvaranje gospodarstvu potrebnih polivalentnih stručnjaka, te promicanje kreativnosti i održavanje stvaralačke atmosfere s ciljem dostizanja ljudskom (civilizacijskom) razvoju primjerene kulture rada i kulture življenja.
Temeljni cilj Politehnike Pula je obrazovanje inženjera budućnosti. Inženjer budućnosti trebati će imati visoko kvalitetno tehničko znanje, znati primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada , te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, uz razumijevanje gospodarstva znanja i upravljanja znanjem.

Sa realizacijom navedene ideje započelo se na sjednici Županijskog Poglavarstva 17.ožujka 1998. Dvije godine kasnije, 11.prosinca 2000. godine Istarska Županija donijela je Odluku o osnivanju Visoke tehničke škole u Puli – Politehnički studij. Rješenjem o upisu u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti i tehnologije, izdana je dopusnica za obavljanje djelatnosti, čime je Visoka tehnička škola u Puli – Politehnički studij ušla u sustav visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Osnivač Politehničkog studija u Puli je Županija Istarska.

Tijekom godina Politehnika Pula uvodi dodatne, posebno ekonomske kolegije, a u 2009. godini pokreće specijalistički studij “Kreativni menadžment procesima”, prvi takve vrste u Hrvatskoj. U skladu s time mijenja svoj naziv u Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola.

Naša je misija promicanje ideja i znanja, za stvaranje gospodarstvu potrebnih polivalentnih stručnjaka, te promicanje kreativnosti i održavanje stvaralačke atmosfere s ciljem dostizanja ljudskom (civilizacijskom) razvoju primjerene kulture rada i kulture življenja.

Temeljni cilj Politehnike Pula je obrazovanje inženjera budućnosti. Inženjer budućnosti trebati će imati visoko kvalitetno tehničko znanje, znati primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada , te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, uz razumijevanje gospodarstva znanja i upravljanja znanjem.