Serum Levels of the IgA Isotype Switch Factor TGF-β1 are Elevated in Patients with COVID-19

Serum Levels of the IgA Isotype Switch Factor TGF-β1 are Elevated in Patients with COVID-19
Prethodno smo primijetili pojačane reakcije imunoglobulina A (IgA) u ekstremnom COVID-19, što bi moglo dati štetne rezultate. S obzirom na vitalnu funkciju IgA u imunološkim i upalnim odgovorima, namjera ovog ispitivanja bila je analizirati dinamički odgovor na promjenu izotipa IgA TGF-β1 u oboljelih od COVID-19.
Primijetili smo, u ukupno 153 oboljela od COVID-19, da su serumski rasponi TGF-β1 značajno povišeni u ranoj i središnjoj fazi COVID-19, te u korelaciji sa stupnjevima IgA specifičnim za SARS-CoV-2 , uz ocjenu APACHE-II kod oboljelih od ekstremne bolesti. S obzirom na genetsku povezanost aktivatora TGF-β1 THBS3 s ekstremnim COVID-19 prepoznatim u Inicijativi za genetiku domaćina COVID-19, ovo ispitivanje sugerira da bi TGF-β1 mogao imati ključnu funkciju u COVID-19.

Usporedne Procjena antigen pojedine anti-SARS-COV-2 antitijelo  izotipa  u COVID-19 stradalnika

Očekuje se da će serološki pregledi za otkrivanje anti-teškog akutnog respiratornog sindroma koronavirusa 2 (SARS-CoV-2) Abs u krvi utvrditi ljude koji su stekli imunitet na SARS-CoV-2 i naznaku seroprevalencije SARS-CoV-2 i infekcija.
Za otkrivanje Abs prema SARS-CoV-2 razvijeni su mnogi serološki pregledi  Unatoč tome, ovi ispiti imaju značajne varijacije u svojim specifičnostima i osjetljivosti, a o tome mogu li predvidjeti raspone neutraliziranja vježbi ili ne, tek će se odlučiti.
Ovo ispitivanje ima za cilj analizirati kinetiku i neutraliziranje vježbi različitih Ag-specifičnih izotipa Ab prema SARS-CoV-2 u serumu oboljelih od koronavirusa 2019 (COVID-19) potvrđenih PCR-om. Razvili smo testove mjerenja IgG, IgM i IgA za svaki Ag, zajedno s područjem vezanja receptora (RBD) šiljastog (S) proteina, S1 područjem, S proteinom pune dužine, S trimerom i nukleokapsidnim (N) područjem, na temelju uglavnom na ELISA -i.
Analize S proteina za sve izotipove potvrdile su prekomjernu specifičnost, dok su ispitivanja za sve izotipove prema N proteinu potvrdila smanjenje specifičnosti. Osjetljivost svih Ag izotipova Ab pouzdanih je vjerovala u vrijeme asortimana seruma, a svi su, osim IgM prema N proteinu, dosegli više od 90% na 15-21 dan nakon početka simptoma.
Najbolja korelacija s vježbom za neutraliziranje virusa otkrivena je za IgG prema RBD-u, a rasponi IgG-a prema RBD-u u serumima od 4 oboljela s ekstremnim COVID-19 povišeni sukladno s neutralizirajućom vježbom. Naši rezultati predstavljaju korisne informacije u vezi s odabirom seroloških pregleda. Pogledajte seroprevalenciju i analizu cjepiva.

 Sastavi izotipa imunoglobulina  za specifična protutijela ABO ovise o krvnoj grupi osobe i specifičnosti krvne grupe: Ishodi iz zdrave skupine donatora

Protutijela specifična za antigene ABO sustava krvne grupe od znanstvenog su značaja i imunološke znatiželje. Rutinske znanstvene strategije ponekad koriste strategije izravne ili kose hemaglutinacije za mjerenje IgM odnosno IgG.
Sada smo razvili jednostavnu tehniku ​​s jednom epruvetom za kvantificiranje IgM, IgG i IgA posebno za antigene A i B s ciljem povećanja točnosti i ponovljivosti te za analizu odnosa između vrste antitijela ABO skupine i stadija protutijela.
Proučeni su uzorci plazme 300 dobrotvornih davatelja krvi. Raspon vezanja IgM i IgG na grimizne stanice reagensa skupine A i B mjeren je aglutinacijom (HA) i višebojnom citometrijom u pokretu (MC-FC). IgA je dodatno izmjeren pomoću MC-FC.
Otkriveno je da je naša FC tehnika znatno ekstra reproducibilnija od HA za mjerenje antitijela određenih krvnih grupa A i B. Otkrili smo statistički vitalne korelacije između antitijela izmjerenih pomoću GC-HA i MC-FC, međutim ima dosta varijacija koje ukazuju na to da ove strategije nisu jednake.
Pomoću MC-FC otkriveno je da rasponi IgM, IgG i IgA i izotopski profili ovise o svakoj donorskoj vrsti ABO i specifičnosti protutijela. Ovo ispitivanje pokazalo je heterogenost unutar profila klase imunoglobulina specifičnih antitijela ABO-krvne grupe unutar zdravih stanovnika.
Varijacije u profilima izotipa određenih antitijela ABO-krvne grupe mogle bi ukazati na osnovne varijacije unutar imunoloških mehanizama koji stvaraju ta antitijela. To je sklono povezivanju sa znanstvenim uvjetima gdje primjena ili prognoza mjesta ovise o otkrivanju i mjerenju antitijela specifičnih za ABO.

Novi sindrom izazvan supstitucijom aminokiseline E410 Okay unutar izotipa  3 neuronskog β-tubulina.

Missense mutacije u TUBB3, genu koji kodira neuronski specifični protein β-tubulin izotip 3, mogle bi uzrokovati udaljenu ili sindromsku kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, vrstu kompliciranog kongenitalnog strabizma kojeg karakterizira pogrešno vođenje kranijalnog živca.
Jedna od mnogih osam mutacija TUBB3 za koje se izvješćuje da izazivaju kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, c.1228G> A završava supstitucijom aminokiseline TUBB3 E410Okay koja odmah mijenja web mjesto vezanja na motor kinezin.
Izvještavamo detaljne fenotipove osam nepovezanih ljudi koji imaju ovu de novo mutaciju i tako ocrtavamo ‘sindrom TUBB3 E410Okay’. Ljudi koji su imali tu mutaciju prethodno su prijavljeni da imaju kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, slabu točku lica, zaostajanje u razvoju i dostižnu perifernu neuropatiju.
Serumske razine IgA izotipa prekidača čimbenika TGF-β1 povišene su u bolesnika s COVID-19
Elektrofiziologijom sada potvrđujemo da se progresivna senzomotorna polineuropatija svakako odvaja s mutacijom te povećavamo fenotip TUBB3 E410Okay kako bi uključili Kallmannov sindrom (hipogonadotropni hipogonadizam i anosmiju), stereotipnu hipoplaziju srednje površine lica, mentalne poteškoće i, u nekim okolnostima, glasnu žicu. paraliza, traheomalacija i ciklično povraćanje.
Neuroslikavanje otkriva mršavo tjelešno tijelo i prednju komisuru, hipoplastično do odsutnih mirisnih brazdi, mirisnih žarulja i okulomotornih i facijalnih živaca, što pomaže temeljnim abnormalnostima u upravljanju aksonom i održavanju. Tako supstitucija E410Okay definira potpuno novu genetsku etiologiju za Moebiusov sindrom, Kallmannov sindrom i ciklično povraćanje.
Nadalje, c.1228G> Mutacija nije bila prisutna u DNK od oko 600 ljudi koji su imali i Kallmannov sindrom ili udaljeni ili sindromski poremećaj očne i/ili pokretljivosti lica, međutim koji nisu imali mješovite mogućnosti sindroma TUBB3 E410Okay, ističući specifičnost ove korelacije fenotip-genotip. Definicija sindroma TUBB3 E410Okay omogućit će kliničarima da utvrde oboljele osobe i predvide mutaciju uglavnom samo na temelju znanstvenih mogućnosti.

Nova tehnika za pročišćavanje polimeriziranog tubulina s materijalom s prekomjernim sadržajem acetiliranog  izotipa .

Tubulin se može acetilirati/deacetilirati na Lys40 α-podjedinice. Istraživanje post-translacijske acetilacije/deacetilacije tubulina primjenom biokemijskih metoda zahtijevaju pripravke tubulina koji bi mogli biti obogaćeni AcTubulinom (acetiliranim tubulinom) i (radi usporedbe) pripravcima kojima nedostaje AcTubulin.
Biciklizam mikrotubula na sastanku i demontaži nudi pripravke tubulina koji sadrže malo ili nimalo AcTubulina. U okviru trenutnog ispitivanja pokazali smo da je ovaj rezultat posljedica prisutnosti prekomjerne vježbe deacetiliranja u ekstraktima.
Ovu vježbu deacetiliranja u homogenatima uma štakora inhibirali su TSA (trihostatin A) i tubacin, ali ne i nikotinamid, što ukazuje na to da se radi o HDAC6 (histon deacetilaza 6). TSA je potvrdio da nema utjecaja na polimerizaciju ili depolimerizaciju mikrotubula.
Koristili smo ta svojstva TSA-e za sprječavanje deacetilacije tijekom cijelog procesa montaže-demontaže. Učinkovito inhibicijsko fokusiranje TSA -e bilo je tri μM unutar homogenata i 1 μM unutar sljedećih koraka biciklizma. Usporedbom s imunološki pročišćenim AcTubulinom, procijenili smo da je ~ 64% molekula tubulina unutar tri ciklusirana pripravka acetilirano.

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 355.76

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPU-500 500 µg
EUR 428.56

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-100 100 µg
EUR 574.16

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-25 25 µg
EUR 282.96

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-200 200 µg
EUR 472.24

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-50 50 µg
EUR 239.28

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-200 200 µg
EUR 545.04

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-50 50 µg
EUR 268.4

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-100 100 µg
EUR 515.92

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-25 25 µg
EUR 253.84

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-100 100 µg
EUR 574.16

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-25 25 µg
EUR 268.4

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 646.96

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 282.96

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-50 50 µg
EUR 195.6

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-500 500 µg
EUR 428.56

Hamster IgG, purified (Syrian, isotype control)

20003-1 1 mg
EUR 141

Hamster IgG, purified (Armenian, Isotype control)

20003-1AH 1 mg
EUR 263

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405030-01mg 0.1 mg
EUR 384

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (RPE)

abx405031-01mg 0.1 mg
EUR 509

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405033-01mg 0.1 mg
EUR 398

Hamster IgG-Biotin conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-B 100 test
EUR 164

Hamster IgG-Cy5 conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-Cy5 50 tests
EUR 225

Hamster IgG-FITC conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-F 100 tests
EUR 164

Hamster IgG-HRP conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-HP 100 tests
EUR 164

Hamster IgG-R-PE conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-PE 50 tests
EUR 225

Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP), APC-100ug

QAB69-APC-100ug 100ug
EUR 293

Hamster IgG-R-PE-Cy5.5 conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-PC5 50 tests
EUR 250

Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP), PerCP-Cy5.5-100ug

QAB69-PCP55-100ug 100ug
EUR 326

Rat IgG-Biotin conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-B 100 ug
EUR 164

Rat IgG-FITC conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-F 100 ug
EUR 164

Rat IgG-HRP conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-HP 100 ug
EUR 164

Rat IgG-PE conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-PE 25 tests
EUR 202

Rabbit IgG Isotype Control

abx125003-100ul 100 ul
EUR 203

Rabbit IgG Isotype Control

IC001-100ul 100ul
EUR 122

Mouse IgG Isotype Control

IC002-100ul 100ul
EUR 122

IgG Isotype Control antibody

10R-6524 50 ug
EUR 133
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

IgG Isotype Control antibody

10R-6525 50 ug
EUR 133
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

Rat IgG Isotype Control

31-AR15 10 mg
EUR 220
Description: Purified Rat IgG Isotype Control

Rat IgG purified (isotype control)

20005-1-200 0.5 ml
EUR 103

Rat IgG, purified (Isotype control)

20005-5 5 mg
EUR 286

Sheep IgG, purified (isotype control)

20006-1 1 mg
EUR 141

Rabbit IgG-biotinylated (isotype control)

20009-BT-1 1 mg
EUR 286

Rabbit IgG Isotype control, Concentrate

NG910C 0.5 ml
EUR 392

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB1000 100 tests
EUR 422

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB-1000 100 tests
EUR 422

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1136 50 ug
EUR 165
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1337 200 ug
EUR 440
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1338 50 ug
EUR 181
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1586 50 ug
EUR 165
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1587 50 ug
EUR 165
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1768 100 ug
EUR 349
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1769 50 ug
EUR 219
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1800 25 ug
EUR 205
Description: Rabbit polyclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

Donkey IgG (Control, non-immune, isotype control)

20028-1 1 mg
EUR 164

Rabbit IgG Isotype Control APC Conjugate

APCCON 0.15 mg
EUR 261

Rabbit IgG Isotype Control FITC Conjugate

FITCCON 0.15 mg
EUR 261

Mouse IgG Isotype Control PerCP Conjugate

MPERCPCON 0.15 mg
EUR 261

Mouse IgG Isotype Control RPE Conjugate

MRPECON 0.15 mg
EUR 261

Rabbit IgG Isotype Control PerCP Conjugate

PERCPCON 0.15 mg
EUR 261

Rabbit IgG Isotype Control RPE Conjugate

RPECON 0.15 mg
EUR 261

Mouse IgG Isotype Control APC Conjugate

MAPCCON 0.15 mg
EUR 261

Mouse IgG Isotype Control FITC Conjugate

MFITCCON 0.15 mg
EUR 261

Human IgG-HRP Conjugate (isotype control)

20007-1-HP 500 ug
EUR 202

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-B 50 Tests
EUR 164

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-BT-1 1 mg
EUR 164

Mouse IgG-FITC conjugate (isotype control)

20008-F 100 tests
EUR 164

Mouse IgG-HRP conjugate (isotype control)

20008-HP 50 Tests
EUR 164

Mouse IgG-PE conjugate (isotype control)

20008-PE 50 Tests
EUR 164

Rabbit IgG-FITC conjugate (isotype control)

20009-F 100 ug
EUR 164

Rabbit IgG-HRP conjugate (isotype control)

20009-HP 100 ug
EUR 164

Rabbit IgG-PE conjugate (isotype control)

20009-PE 100 tests
EUR 225

Goat IgG-FITC conjugate (isotype control)

20011-F 100 ug
EUR 164

Goat IgG-HRP conjugate (isotype control)

20011-HP 100 ug
EUR 164

Goat IgG-PE conjugate (isotype control)

20011-PE 100 tests
EUR 225

Donkey IgG (non-immune, isotype control) IgG, purified

20015-10 10 mg
EUR 286

Goat IgG (-ve control for flow cytometry) (isotype control)

20011-100 100 test
EUR 103

Llama IgG (Control, non-immune, isotype control, ELISA grade)

20030-1 1 mg
EUR 164

Camel IgG (Control, non-immune, isotype control, ELISA grade)

20031-1 1 mg
EUR 164

Alpaca IgG (Control, non-immune, isotype control, ELISA grade)

20032-1 1 mg
EUR 164

G. Pig IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20004-B 100 ug
EUR 202

G. Pig IgG-FITC conjugate (isotype control)

20004-F 100 ug
EUR 202

G. Pig IgG-HRP conjugate (isotype control)

20004-HP 100 ug
EUR 202

Rat IgG Fab fragment, purified (isotype control)

20005-1-FAB 1 mg
EUR 164

Rat IgG (Fc) fragment, purified (isotype control)

20005-1-FC 0.5 mg
EUR 250

Human IgG-Fc fragment purified (isotype control)

20007-F100 100 ug
EUR 141

Human IgG-Fc fragment purified (isotype control)

20007-F1000 1 mg
EUR 347

Mouse IgG Fab-Biotin conjugate (isotype control)

20008-Fab-B 100 ug
EUR 164

Mouse IgG Fab-FITC conjugate (isotype control)

20008-Fab-F 100 ug
EUR 164

Mouse IgG Fab-HRP conjugate (isotype control)

20008-Fab-HP 100 ug
EUR 164

Goat IgG (fc)-Biotin conjugate (isotype control)

20011-Fc-B 100 ug
EUR 164

Goat IgG (fc)-FITC conjugate (isotype control)

20011-Fc-F 100 ug
EUR 164

Proteinski profili tih preparata tubulina, prema procjeni pomoću SDS/PAGE i Coomassie Blue bojenja, slični su profilima pripravka koji potpuno nedostaje AcTubulin dobiven ciklusima montaže-demontaže u odsutnosti TSA. Stanje tirozacije i kinetika montaže-demontaže in vitro bili su identični bez obzira na diplomu acetilacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

Analysis of IgM, IgA, and IgG isotype antibodies Directed against SARS-CoV-2 spike glycoprotein and ORF8 in the course of COVID-19

Analiza protutijela izotipa IgM, IgA i IgG usmjerenih protiv glikoproteina naraslih SARS-CoV-2 i ORF8 tijekom COVID-19Analiza protutijela izotipa IgM, IgA i IgG usmjerenih protiv glikoproteina naraslih SARS-CoV-2 i ORF8 tijekom COVID-19

Imunološki testovi su običan dijagnostički uređaj koji procjenjuje imunitet kod infekcije koronavirusom tipa 2 (SARS-CoV-2) s ekstremnim akutnim respiratornim sindromom . Ipak, imunološki testovi ne prezentiraju pojedinosti o kontaminirajućim antigenima ili unakrsnim reakcijama te bi mogli pokazati netočno