Serum Levels of the IgA Isotype Switch Factor TGF-β1 are Elevated in Patients with COVID-19

Serum Levels of the IgA Isotype Switch Factor TGF-β1 are Elevated in Patients with COVID-19
Prethodno smo primijetili pojačane reakcije imunoglobulina A (IgA) u ekstremnom COVID-19, što bi moglo dati štetne rezultate. S obzirom na vitalnu funkciju IgA u imunološkim i upalnim odgovorima, namjera ovog ispitivanja bila je analizirati dinamički odgovor na promjenu izotipa IgA TGF-β1 u oboljelih od COVID-19.
Primijetili smo, u ukupno 153 oboljela od COVID-19, da su serumski rasponi TGF-β1 značajno povišeni u ranoj i središnjoj fazi COVID-19, te u korelaciji sa stupnjevima IgA specifičnim za SARS-CoV-2 , uz ocjenu APACHE-II kod oboljelih od ekstremne bolesti. S obzirom na genetsku povezanost aktivatora TGF-β1 THBS3 s ekstremnim COVID-19 prepoznatim u Inicijativi za genetiku domaćina COVID-19, ovo ispitivanje sugerira da bi TGF-β1 mogao imati ključnu funkciju u COVID-19.

Usporedne Procjena antigen pojedine anti-SARS-COV-2 antitijelo  izotipa  u COVID-19 stradalnika

Očekuje se da će serološki pregledi za otkrivanje anti-teškog akutnog respiratornog sindroma koronavirusa 2 (SARS-CoV-2) Abs u krvi utvrditi ljude koji su stekli imunitet na SARS-CoV-2 i naznaku seroprevalencije SARS-CoV-2 i infekcija.
Za otkrivanje Abs prema SARS-CoV-2 razvijeni su mnogi serološki pregledi  Unatoč tome, ovi ispiti imaju značajne varijacije u svojim specifičnostima i osjetljivosti, a o tome mogu li predvidjeti raspone neutraliziranja vježbi ili ne, tek će se odlučiti.
Ovo ispitivanje ima za cilj analizirati kinetiku i neutraliziranje vježbi različitih Ag-specifičnih izotipa Ab prema SARS-CoV-2 u serumu oboljelih od koronavirusa 2019 (COVID-19) potvrđenih PCR-om. Razvili smo testove mjerenja IgG, IgM i IgA za svaki Ag, zajedno s područjem vezanja receptora (RBD) šiljastog (S) proteina, S1 područjem, S proteinom pune dužine, S trimerom i nukleokapsidnim (N) područjem, na temelju uglavnom na ELISA -i.
Analize S proteina za sve izotipove potvrdile su prekomjernu specifičnost, dok su ispitivanja za sve izotipove prema N proteinu potvrdila smanjenje specifičnosti. Osjetljivost svih Ag izotipova Ab pouzdanih je vjerovala u vrijeme asortimana seruma, a svi su, osim IgM prema N proteinu, dosegli više od 90% na 15-21 dan nakon početka simptoma.
Najbolja korelacija s vježbom za neutraliziranje virusa otkrivena je za IgG prema RBD-u, a rasponi IgG-a prema RBD-u u serumima od 4 oboljela s ekstremnim COVID-19 povišeni sukladno s neutralizirajućom vježbom. Naši rezultati predstavljaju korisne informacije u vezi s odabirom seroloških pregleda. Pogledajte seroprevalenciju i analizu cjepiva.

 Sastavi izotipa imunoglobulina  za specifična protutijela ABO ovise o krvnoj grupi osobe i specifičnosti krvne grupe: Ishodi iz zdrave skupine donatora

Protutijela specifična za antigene ABO sustava krvne grupe od znanstvenog su značaja i imunološke znatiželje. Rutinske znanstvene strategije ponekad koriste strategije izravne ili kose hemaglutinacije za mjerenje IgM odnosno IgG.
Sada smo razvili jednostavnu tehniku ​​s jednom epruvetom za kvantificiranje IgM, IgG i IgA posebno za antigene A i B s ciljem povećanja točnosti i ponovljivosti te za analizu odnosa između vrste antitijela ABO skupine i stadija protutijela.
Proučeni su uzorci plazme 300 dobrotvornih davatelja krvi. Raspon vezanja IgM i IgG na grimizne stanice reagensa skupine A i B mjeren je aglutinacijom (HA) i višebojnom citometrijom u pokretu (MC-FC). IgA je dodatno izmjeren pomoću MC-FC.
Otkriveno je da je naša FC tehnika znatno ekstra reproducibilnija od HA za mjerenje antitijela određenih krvnih grupa A i B. Otkrili smo statistički vitalne korelacije između antitijela izmjerenih pomoću GC-HA i MC-FC, međutim ima dosta varijacija koje ukazuju na to da ove strategije nisu jednake.
Pomoću MC-FC otkriveno je da rasponi IgM, IgG i IgA i izotopski profili ovise o svakoj donorskoj vrsti ABO i specifičnosti protutijela. Ovo ispitivanje pokazalo je heterogenost unutar profila klase imunoglobulina specifičnih antitijela ABO-krvne grupe unutar zdravih stanovnika.
Varijacije u profilima izotipa određenih antitijela ABO-krvne grupe mogle bi ukazati na osnovne varijacije unutar imunoloških mehanizama koji stvaraju ta antitijela. To je sklono povezivanju sa znanstvenim uvjetima gdje primjena ili prognoza mjesta ovise o otkrivanju i mjerenju antitijela specifičnih za ABO.

Novi sindrom izazvan supstitucijom aminokiseline E410 Okay unutar izotipa  3 neuronskog β-tubulina.

Missense mutacije u TUBB3, genu koji kodira neuronski specifični protein β-tubulin izotip 3, mogle bi uzrokovati udaljenu ili sindromsku kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, vrstu kompliciranog kongenitalnog strabizma kojeg karakterizira pogrešno vođenje kranijalnog živca.
Jedna od mnogih osam mutacija TUBB3 za koje se izvješćuje da izazivaju kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, c.1228G> A završava supstitucijom aminokiseline TUBB3 E410Okay koja odmah mijenja web mjesto vezanja na motor kinezin.
Izvještavamo detaljne fenotipove osam nepovezanih ljudi koji imaju ovu de novo mutaciju i tako ocrtavamo ‘sindrom TUBB3 E410Okay’. Ljudi koji su imali tu mutaciju prethodno su prijavljeni da imaju kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, slabu točku lica, zaostajanje u razvoju i dostižnu perifernu neuropatiju.
Serumske razine IgA izotipa prekidača čimbenika TGF-β1 povišene su u bolesnika s COVID-19
Elektrofiziologijom sada potvrđujemo da se progresivna senzomotorna polineuropatija svakako odvaja s mutacijom te povećavamo fenotip TUBB3 E410Okay kako bi uključili Kallmannov sindrom (hipogonadotropni hipogonadizam i anosmiju), stereotipnu hipoplaziju srednje površine lica, mentalne poteškoće i, u nekim okolnostima, glasnu žicu. paraliza, traheomalacija i ciklično povraćanje.
Neuroslikavanje otkriva mršavo tjelešno tijelo i prednju komisuru, hipoplastično do odsutnih mirisnih brazdi, mirisnih žarulja i okulomotornih i facijalnih živaca, što pomaže temeljnim abnormalnostima u upravljanju aksonom i održavanju. Tako supstitucija E410Okay definira potpuno novu genetsku etiologiju za Moebiusov sindrom, Kallmannov sindrom i ciklično povraćanje.
Nadalje, c.1228G> Mutacija nije bila prisutna u DNK od oko 600 ljudi koji su imali i Kallmannov sindrom ili udaljeni ili sindromski poremećaj očne i/ili pokretljivosti lica, međutim koji nisu imali mješovite mogućnosti sindroma TUBB3 E410Okay, ističući specifičnost ove korelacije fenotip-genotip. Definicija sindroma TUBB3 E410Okay omogućit će kliničarima da utvrde oboljele osobe i predvide mutaciju uglavnom samo na temelju znanstvenih mogućnosti.

Nova tehnika za pročišćavanje polimeriziranog tubulina s materijalom s prekomjernim sadržajem acetiliranog  izotipa .

Tubulin se može acetilirati/deacetilirati na Lys40 α-podjedinice. Istraživanje post-translacijske acetilacije/deacetilacije tubulina primjenom biokemijskih metoda zahtijevaju pripravke tubulina koji bi mogli biti obogaćeni AcTubulinom (acetiliranim tubulinom) i (radi usporedbe) pripravcima kojima nedostaje AcTubulin.
Biciklizam mikrotubula na sastanku i demontaži nudi pripravke tubulina koji sadrže malo ili nimalo AcTubulina. U okviru trenutnog ispitivanja pokazali smo da je ovaj rezultat posljedica prisutnosti prekomjerne vježbe deacetiliranja u ekstraktima.
Ovu vježbu deacetiliranja u homogenatima uma štakora inhibirali su TSA (trihostatin A) i tubacin, ali ne i nikotinamid, što ukazuje na to da se radi o HDAC6 (histon deacetilaza 6). TSA je potvrdio da nema utjecaja na polimerizaciju ili depolimerizaciju mikrotubula.
Koristili smo ta svojstva TSA-e za sprječavanje deacetilacije tijekom cijelog procesa montaže-demontaže. Učinkovito inhibicijsko fokusiranje TSA -e bilo je tri μM unutar homogenata i 1 μM unutar sljedećih koraka biciklizma. Usporedbom s imunološki pročišćenim AcTubulinom, procijenili smo da je ~ 64% molekula tubulina unutar tri ciklusirana pripravka acetilirano.

Hamster IgG Isotype Control

GWB-4DBCD9 0.1 mg Ask for price

Hamster IgG Isotype Control

GWB-EE081F 0.5 mg Ask for price

Hamster IgG Isotype Control

GWB-C224BD 0.1 mg Ask for price

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGA-100 100 µg
EUR 688.99

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGB-200 200 µg
EUR 566.69

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGF-200 200 µg
EUR 654.05

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 811.3

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 426.91

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-100 100 µg
EUR 688.99

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-25 25 µg
EUR 339.55

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-200 200 µg
EUR 566.69

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-50 50 µg
EUR 287.14

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-200 200 µg
EUR 654.05

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-50 50 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-25 25 µg
EUR 304.61

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-100 100 µg
EUR 688.99

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-25 25 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-50 50 µg
EUR 234.72

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control

abx405032-025mg 0.25 mg
EUR 460.8

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22376F-20Tests 20Tests
EUR 158

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22376F-50Tests 50Tests
EUR 233

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22391F-25ug 25μg
EUR 137

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22391F-50ug 50μg
EUR 182

Hamster (Armenian) IgG Isotype Control

abx405028-025mg 0.25 mg
EUR 460.8

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control

abx405029-05mg 0.5 mg
EUR 710.4

FITC Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22375F-20Tests 20Tests
EUR 158

FITC Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22375F-50Tests 50Tests
EUR 233

FITC Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22390F-25ug 25μg
EUR 137

FITC Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22390F-50ug 50μg
EUR 182

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22565F-20Tests 20Tests
EUR 158

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22565F-50Tests 50Tests
EUR 233

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22580F-25ug 25μg
EUR 137

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22580F-50ug 50μg
EUR 182

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCP006-025U 25 μg
EUR 303.33
Description: Available in various conjugation types.

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCP006-100U 100 μg
EUR 693.33
Description: Available in various conjugation types.

AF488 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22384F-20Tests 20Tests
EUR 185

AF488 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22384F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

AF647 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22385F-20Tests 20Tests
EUR 185

AF647 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22385F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

AF488 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22399F-25ug 25μg
EUR 182

AF488 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22399F-50ug 50μg
EUR 272

AF647 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22400F-25ug 25μg
EUR 182

AF647 Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22400F-50ug 50μg
EUR 272

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22566F-20Tests 20Tests
EUR 170

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22566F-50Tests 50Tests
EUR 245

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22581F-25ug 25μg
EUR 147.5

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22581F-50ug 50μg
EUR 197

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCA006-025U 25 μg
EUR 346.67
Description: Available in various conjugation types.

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCA006-100U 100 μg
EUR 780
Description: Available in various conjugation types.

Biotin Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22389F-25ug 25μg
EUR 137

Biotin Syrian Hamster IgG Isotype Control

DL22389F-50ug 50μg
EUR 182

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22564F-20Tests 20Tests
EUR 158

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22564F-50Tests 50Tests
EUR 233

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22579F-25ug 25μg
EUR 137

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22579F-50ug 50μg
EUR 182

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCF006-200U 200 μg
EUR 736.67
Description: Available in various conjugation types.

AF647 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22574F-20Tests 20Tests
EUR 185

AF647 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22574F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

AF488 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22588F-25ug 25μg
EUR 182

AF488 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22588F-50ug 50μg
EUR 272

AF647 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22589F-25ug 25μg
EUR 182

AF647 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22589F-50ug 50μg
EUR 272

PerCP Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCR006-025U 25 μg
EUR 325
Description: Available in various conjugation types.

PerCP Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCR006-100U 100 μg
EUR 780
Description: Available in various conjugation types.

Biotin Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22578F-25ug 25μg
EUR 137

Biotin Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22578F-50ug 50μg
EUR 182

Biotin Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCB006-200U 200 μg
EUR 628.33
Description: Available in various conjugation types.

Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22577F-25ug 25μg
EUR 137

Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22577F-50ug 50μg
EUR 182

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405033-01mg 0.1 mg
EUR 477.6

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (RPE)

abx405031-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Armenian Hamster IgG Isotype Control (PE) [PIP]

E2781886 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852D-100Tests 100Tests
EUR 82
Description: FCM

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852D-100Tests2 100Tests×2
EUR 112
Description: FCM

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852D-20Tests 20Tests
EUR 32
Description: FCM

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853D-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853D-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

PE Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853D-each each Ask for price
Description: FCM

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405030-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Armenian Hamster IgG Isotype Control (APC) [PIP]

E2781887 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852E-100Tests 100Tests
EUR 110
Description: FCM

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852E-100Tests2 100Tests×2
EUR 160
Description: FCM

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852E-20Tests 20Tests
EUR 40
Description: FCM

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853E-100ug 100ug
EUR 69
Description: FCM

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853E-25ug 25ug
EUR 30
Description: FCM

APC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853E-each each Ask for price
Description: FCM

Hamster IgG, purified (Syrian, isotype control)

20003-1 1 mg
EUR 169.2

PE-Cy5 Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCC006-025U 25 μg
EUR 346.67
Description: Available in various conjugation types.

PE-Cy5 Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCC006-100U 100 μg
EUR 780
Description: Available in various conjugation types.

PE-Cy7 Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCN006-025U 25 μg
EUR 346.67
Description: Available in various conjugation types.

PE-Cy7 Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCN006-100U 100 μg
EUR 650
Description: Available in various conjugation types.

Armenian Hamster IgG Isotype Control (FITC) [PIP]

E2781892 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852C-100Tests 100Tests
EUR 82
Description: FCM

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852C-100Tests2 100Tests×2
EUR 112
Description: FCM

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09852C-20Tests 20Tests
EUR 32
Description: FCM

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853C-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853C-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853C-each each Ask for price
Description: FCM

APC-Cy7 Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCO006-025U 25 μg
EUR 390
Description: Available in various conjugation types.

Armenian Hamster IgG Isotype Control (AF647) [PIP]

E2781891 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Armenian Hamster IgG Isotype Control (EV450) [PIP]

E2782069 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Armenian Hamster IgG Isotype Control (ER780) [PIP]

E2782089 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Hamster IgG, purified (Armenian, Isotype control)

20003-1AH 1 mg
EUR 315.6

Biotin Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853B-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

Biotin Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853B-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

Biotin Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853B-each each Ask for price
Description: FCM

PE/Cyanine7 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22569F-20Tests 20Tests
EUR 185

PE/Cyanine7 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22569F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

PE/Cyanine5.5 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22570F-20Tests 20Tests
EUR 185

PE/Cyanine5.5 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22570F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

PE/Cyanine7 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22584F-25ug 25μg
EUR 182

PE/Cyanine7 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22584F-50ug 50μg
EUR 272

PE/Cyanine5.5 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22585F-25ug 25μg
EUR 182

PE/Cyanine5.5 Armenian Hamster IgG Isotype Control

DL22585F-50ug 50μg
EUR 272

PerCP-Cy5.5 Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCS006-100U 100 μg
EUR 888.33
Description: Available in various conjugation types.

NE Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCY006-050U 50 μg
EUR 260
Description: Available in various conjugation types.

NE Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCY006-1000U 1 mg
EUR 1516.67
Description: Available in various conjugation types.

NE Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCY006-500U 500 μg
EUR 823.33
Description: Available in various conjugation types.

Syrian Hamster IgG Isotype Control (PE) [SHG-1]

E2781998 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control[SHG-1]

E-AB-F09762D-100Tests 100Tests
EUR 82
Description: FCM

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control[SHG-1]

E-AB-F09762D-100Tests2 100Tests×2
EUR 112
Description: FCM

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control[SHG-1]

E-AB-F09762D-20Tests 20Tests
EUR 32
Description: FCM

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control[SHG-1]

E-AB-F09763D-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control[SHG-1]

E-AB-F09763D-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

PE Syrian Hamster IgG Isotype Control[SHG-1]

E-AB-F09763D-each each Ask for price
Description: FCM

Syrian Hamster IgG Isotype Control(APC Conjugated)

DL22377F-20Tests 20 Tests
EUR 120

Syrian Hamster IgG Isotype Control(APC Conjugated)

DL22377F-50Tests 50 Tests
EUR 210

UNE Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCZ006-1000U 1 mg
EUR 1581.67
Description: Available in various conjugation types.

UNE Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control

E16FTCZ006-100U 100 μg
EUR 433.33
Description: Available in various conjugation types.

Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853A-100ug 100ug
EUR 50
Description: FCM

Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853A-25ug 25ug
EUR 21
Description: FCM

Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

E-AB-F09853A-each each Ask for price
Description: FCM

Syrian Hamster IgG Isotype Control(PerCP Conjugated)

DL22378F-20Tests 20 Tests
EUR 150

Syrian Hamster IgG Isotype Control(PerCP Conjugated)

DL22378F-50Tests 50 Tests
EUR 255

Proteinski profili tih preparata tubulina, prema procjeni pomoću SDS/PAGE i Coomassie Blue bojenja, slični su profilima pripravka koji potpuno nedostaje AcTubulin dobiven ciklusima montaže-demontaže u odsutnosti TSA. Stanje tirozacije i kinetika montaže-demontaže in vitro bili su identični bez obzira na diplomu acetilacije.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post

Beraprost enhances production of antigen-specific IgG isotypes without modulating germinal center B cell generation and the affinity maturation.

Beraprost pojačava proizvodnju antigen-specifičnih izotipa IgG bez moduliranja stvaranja zametnih stanica B stanica i sazrijevanja afiniteta.Beraprost pojačava proizvodnju antigen-specifičnih izotipa IgG bez moduliranja stvaranja zametnih stanica B stanica i sazrijevanja afiniteta.

Priznaju se sposobnosti imunološke regulacije lipidnih medijatora. Prostaglandini (PG) su izvedeni iz fosfolipida ciklooksigenazom-2 (COX-2) u upalnim tkivima. Prvenstveno na temelju naših ranijih saznanja koja upućuju na imuno -modulirajuću vježbu prostaciklina, pretpostavili