Serum Levels of the IgA Isotype Switch Factor TGF-β1 are Elevated in Patients with COVID-19

Serum Levels of the IgA Isotype Switch Factor TGF-β1 are Elevated in Patients with COVID-19
Prethodno smo primijetili pojačane reakcije imunoglobulina A (IgA) u ekstremnom COVID-19, što bi moglo dati štetne rezultate. S obzirom na vitalnu funkciju IgA u imunološkim i upalnim odgovorima, namjera ovog ispitivanja bila je analizirati dinamički odgovor na promjenu izotipa IgA TGF-β1 u oboljelih od COVID-19.
Primijetili smo, u ukupno 153 oboljela od COVID-19, da su serumski rasponi TGF-β1 značajno povišeni u ranoj i središnjoj fazi COVID-19, te u korelaciji sa stupnjevima IgA specifičnim za SARS-CoV-2 , uz ocjenu APACHE-II kod oboljelih od ekstremne bolesti. S obzirom na genetsku povezanost aktivatora TGF-β1 THBS3 s ekstremnim COVID-19 prepoznatim u Inicijativi za genetiku domaćina COVID-19, ovo ispitivanje sugerira da bi TGF-β1 mogao imati ključnu funkciju u COVID-19.

Usporedne Procjena antigen pojedine anti-SARS-COV-2 antitijelo  izotipa  u COVID-19 stradalnika

Očekuje se da će serološki pregledi za otkrivanje anti-teškog akutnog respiratornog sindroma koronavirusa 2 (SARS-CoV-2) Abs u krvi utvrditi ljude koji su stekli imunitet na SARS-CoV-2 i naznaku seroprevalencije SARS-CoV-2 i infekcija.
Za otkrivanje Abs prema SARS-CoV-2 razvijeni su mnogi serološki pregledi  Unatoč tome, ovi ispiti imaju značajne varijacije u svojim specifičnostima i osjetljivosti, a o tome mogu li predvidjeti raspone neutraliziranja vježbi ili ne, tek će se odlučiti.
Ovo ispitivanje ima za cilj analizirati kinetiku i neutraliziranje vježbi različitih Ag-specifičnih izotipa Ab prema SARS-CoV-2 u serumu oboljelih od koronavirusa 2019 (COVID-19) potvrđenih PCR-om. Razvili smo testove mjerenja IgG, IgM i IgA za svaki Ag, zajedno s područjem vezanja receptora (RBD) šiljastog (S) proteina, S1 područjem, S proteinom pune dužine, S trimerom i nukleokapsidnim (N) područjem, na temelju uglavnom na ELISA -i.
Analize S proteina za sve izotipove potvrdile su prekomjernu specifičnost, dok su ispitivanja za sve izotipove prema N proteinu potvrdila smanjenje specifičnosti. Osjetljivost svih Ag izotipova Ab pouzdanih je vjerovala u vrijeme asortimana seruma, a svi su, osim IgM prema N proteinu, dosegli više od 90% na 15-21 dan nakon početka simptoma.
Najbolja korelacija s vježbom za neutraliziranje virusa otkrivena je za IgG prema RBD-u, a rasponi IgG-a prema RBD-u u serumima od 4 oboljela s ekstremnim COVID-19 povišeni sukladno s neutralizirajućom vježbom. Naši rezultati predstavljaju korisne informacije u vezi s odabirom seroloških pregleda. Pogledajte seroprevalenciju i analizu cjepiva.

 Sastavi izotipa imunoglobulina  za specifična protutijela ABO ovise o krvnoj grupi osobe i specifičnosti krvne grupe: Ishodi iz zdrave skupine donatora

Protutijela specifična za antigene ABO sustava krvne grupe od znanstvenog su značaja i imunološke znatiželje. Rutinske znanstvene strategije ponekad koriste strategije izravne ili kose hemaglutinacije za mjerenje IgM odnosno IgG.
Sada smo razvili jednostavnu tehniku ​​s jednom epruvetom za kvantificiranje IgM, IgG i IgA posebno za antigene A i B s ciljem povećanja točnosti i ponovljivosti te za analizu odnosa između vrste antitijela ABO skupine i stadija protutijela.
Proučeni su uzorci plazme 300 dobrotvornih davatelja krvi. Raspon vezanja IgM i IgG na grimizne stanice reagensa skupine A i B mjeren je aglutinacijom (HA) i višebojnom citometrijom u pokretu (MC-FC). IgA je dodatno izmjeren pomoću MC-FC.
Otkriveno je da je naša FC tehnika znatno ekstra reproducibilnija od HA za mjerenje antitijela određenih krvnih grupa A i B. Otkrili smo statistički vitalne korelacije između antitijela izmjerenih pomoću GC-HA i MC-FC, međutim ima dosta varijacija koje ukazuju na to da ove strategije nisu jednake.
Pomoću MC-FC otkriveno je da rasponi IgM, IgG i IgA i izotopski profili ovise o svakoj donorskoj vrsti ABO i specifičnosti protutijela. Ovo ispitivanje pokazalo je heterogenost unutar profila klase imunoglobulina specifičnih antitijela ABO-krvne grupe unutar zdravih stanovnika.
Varijacije u profilima izotipa određenih antitijela ABO-krvne grupe mogle bi ukazati na osnovne varijacije unutar imunoloških mehanizama koji stvaraju ta antitijela. To je sklono povezivanju sa znanstvenim uvjetima gdje primjena ili prognoza mjesta ovise o otkrivanju i mjerenju antitijela specifičnih za ABO.

Novi sindrom izazvan supstitucijom aminokiseline E410 Okay unutar izotipa  3 neuronskog β-tubulina.

Missense mutacije u TUBB3, genu koji kodira neuronski specifični protein β-tubulin izotip 3, mogle bi uzrokovati udaljenu ili sindromsku kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, vrstu kompliciranog kongenitalnog strabizma kojeg karakterizira pogrešno vođenje kranijalnog živca.
Jedna od mnogih osam mutacija TUBB3 za koje se izvješćuje da izazivaju kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, c.1228G> A završava supstitucijom aminokiseline TUBB3 E410Okay koja odmah mijenja web mjesto vezanja na motor kinezin.
Izvještavamo detaljne fenotipove osam nepovezanih ljudi koji imaju ovu de novo mutaciju i tako ocrtavamo ‘sindrom TUBB3 E410Okay’. Ljudi koji su imali tu mutaciju prethodno su prijavljeni da imaju kongenitalnu fibrozu ekstraokularnog mišićnog tkiva, slabu točku lica, zaostajanje u razvoju i dostižnu perifernu neuropatiju.
Serumske razine IgA izotipa prekidača čimbenika TGF-β1 povišene su u bolesnika s COVID-19
Elektrofiziologijom sada potvrđujemo da se progresivna senzomotorna polineuropatija svakako odvaja s mutacijom te povećavamo fenotip TUBB3 E410Okay kako bi uključili Kallmannov sindrom (hipogonadotropni hipogonadizam i anosmiju), stereotipnu hipoplaziju srednje površine lica, mentalne poteškoće i, u nekim okolnostima, glasnu žicu. paraliza, traheomalacija i ciklično povraćanje.
Neuroslikavanje otkriva mršavo tjelešno tijelo i prednju komisuru, hipoplastično do odsutnih mirisnih brazdi, mirisnih žarulja i okulomotornih i facijalnih živaca, što pomaže temeljnim abnormalnostima u upravljanju aksonom i održavanju. Tako supstitucija E410Okay definira potpuno novu genetsku etiologiju za Moebiusov sindrom, Kallmannov sindrom i ciklično povraćanje.
Nadalje, c.1228G> Mutacija nije bila prisutna u DNK od oko 600 ljudi koji su imali i Kallmannov sindrom ili udaljeni ili sindromski poremećaj očne i/ili pokretljivosti lica, međutim koji nisu imali mješovite mogućnosti sindroma TUBB3 E410Okay, ističući specifičnost ove korelacije fenotip-genotip. Definicija sindroma TUBB3 E410Okay omogućit će kliničarima da utvrde oboljele osobe i predvide mutaciju uglavnom samo na temelju znanstvenih mogućnosti.

Nova tehnika za pročišćavanje polimeriziranog tubulina s materijalom s prekomjernim sadržajem acetiliranog  izotipa .

Tubulin se može acetilirati/deacetilirati na Lys40 α-podjedinice. Istraživanje post-translacijske acetilacije/deacetilacije tubulina primjenom biokemijskih metoda zahtijevaju pripravke tubulina koji bi mogli biti obogaćeni AcTubulinom (acetiliranim tubulinom) i (radi usporedbe) pripravcima kojima nedostaje AcTubulin.
Biciklizam mikrotubula na sastanku i demontaži nudi pripravke tubulina koji sadrže malo ili nimalo AcTubulina. U okviru trenutnog ispitivanja pokazali smo da je ovaj rezultat posljedica prisutnosti prekomjerne vježbe deacetiliranja u ekstraktima.
Ovu vježbu deacetiliranja u homogenatima uma štakora inhibirali su TSA (trihostatin A) i tubacin, ali ne i nikotinamid, što ukazuje na to da se radi o HDAC6 (histon deacetilaza 6). TSA je potvrdio da nema utjecaja na polimerizaciju ili depolimerizaciju mikrotubula.
Koristili smo ta svojstva TSA-e za sprječavanje deacetilacije tijekom cijelog procesa montaže-demontaže. Učinkovito inhibicijsko fokusiranje TSA -e bilo je tri μM unutar homogenata i 1 μM unutar sljedećih koraka biciklizma. Usporedbom s imunološki pročišćenim AcTubulinom, procijenili smo da je ~ 64% molekula tubulina unutar tri ciklusirana pripravka acetilirano.

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-50 50 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-25 25 µg
EUR 304.61

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-100 100 µg
EUR 688.99

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-25 25 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-50 50 µg
EUR 234.72

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGA-100 100 µg
EUR 688.99

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGB-200 200 µg
EUR 566.69

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGF-200 200 µg
EUR 654.05

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 811.3

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 426.91

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

Hamster IgG, purified (Syrian, isotype control)

20003-1 1 mg
EUR 169.2

Hamster IgG, purified (Armenian, Isotype control)

20003-1AH 1 mg
EUR 315.6

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405030-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (RPE)

abx405031-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405033-01mg 0.1 mg
EUR 477.6

Hamster IgG-Biotin conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-B 100 test
EUR 196.8

Hamster IgG-Cy5 conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-Cy5 50 tests
EUR 270

Hamster IgG-FITC conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-F 100 tests
EUR 196.8

Hamster IgG-HRP conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-HP 100 tests
EUR 196.8

Hamster IgG-R-PE conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-PE 50 tests
EUR 270

Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP), APC-100ug

QAB69-APC-100ug 100ug
EUR 351.6

Hamster IgG-R-PE-Cy5.5 conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-PC5 50 tests
EUR 300

Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP), PerCP-Cy5.5-100ug

QAB69-PCP55-100ug 100ug
EUR 391.2

Rat IgG-Biotin conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-B 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-FITC conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-F 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-HRP conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-HP 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-PE conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-PE 25 tests
EUR 242.4

Rat IgG Isotype Control

31-AR15 10 mg
EUR 264
Description: Purified Rat IgG Isotype Control

IgG Isotype Control antibody

10R-6524 50 ug
EUR 159.6
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

IgG Isotype Control antibody

10R-6525 50 ug
EUR 159.6
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

Rabbit IgG Isotype Control

abx125003-100ul 100 ul
EUR 243.6

Rabbit IgG Isotype Control

IC001-100ul 100ul
EUR 146.4

Mouse IgG Isotype Control

IC002-100ul 100ul
EUR 146.4

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1136 50 ug
EUR 198
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1337 200 ug
EUR 528
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1338 50 ug
EUR 217.2
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1586 50 ug
EUR 198
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1587 50 ug
EUR 198
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1768 100 ug
EUR 418.8
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1769 50 ug
EUR 262.8
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1800 25 ug
EUR 246
Description: Rabbit polyclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

Rat IgG purified (isotype control)

20005-1-200 0.5 ml
EUR 123.6

Rat IgG, purified (Isotype control)

20005-5 5 mg
EUR 343.2

Sheep IgG, purified (isotype control)

20006-1 1 mg
EUR 169.2

Rabbit IgG-biotinylated (isotype control)

20009-BT-1 1 mg
EUR 343.2

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB-1000 100 tests
EUR 506.4

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB1000 100 tests
EUR 506.4

Rabbit IgG Isotype control, Concentrate

NG910C 0.5 ml
EUR 470.4

Human IgG-HRP Conjugate (isotype control)

20007-1-HP 500 ug
EUR 242.4

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-B 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-BT-1 1 mg
EUR 196.8

Mouse IgG-FITC conjugate (isotype control)

20008-F 100 tests
EUR 196.8

Mouse IgG-HRP conjugate (isotype control)

20008-HP 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG-PE conjugate (isotype control)

20008-PE 50 Tests
EUR 196.8

Rabbit IgG-FITC conjugate (isotype control)

20009-F 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG-HRP conjugate (isotype control)

20009-HP 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG-PE conjugate (isotype control)

20009-PE 100 tests
EUR 270

Goat IgG-FITC conjugate (isotype control)

20011-F 100 ug
EUR 196.8

Goat IgG-HRP conjugate (isotype control)

20011-HP 100 ug
EUR 196.8

Goat IgG-PE conjugate (isotype control)

20011-PE 100 tests
EUR 270

Rabbit IgG Isotype Control APC Conjugate

APCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control APC Conjugate

MAPCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control RPE Conjugate

MRPECON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control FITC Conjugate

MFITCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control PerCP Conjugate

MPERCPCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control FITC Conjugate

FITCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control PerCP Conjugate

PERCPCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control RPE Conjugate

RPECON 0.15 mg
EUR 313.2

Donkey IgG (non-immune, isotype control) IgG, purified

20015-10 10 mg
EUR 343.2

Goat IgG (-ve control for flow cytometry) (isotype control)

20011-100 100 test
EUR 123.6

Baboon IgG (non-immune, isotype control), purified

20118-10 10 mg
EUR 1074

IgG Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

35R-0013 50 ug
EUR 198
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

G. Pig IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20004-B 100 ug
EUR 242.4

G. Pig IgG-FITC conjugate (isotype control)

20004-F 100 ug
EUR 242.4

G. Pig IgG-HRP conjugate (isotype control)

20004-HP 100 ug
EUR 242.4

Rat IgG Fab fragment, purified (isotype control)

20005-1-FAB 1 mg
EUR 196.8

Rat IgG (Fc) fragment, purified (isotype control)

20005-1-FC 0.5 mg
EUR 300

Human IgG-Fc fragment purified (isotype control)

20007-F100 100 ug
EUR 169.2

Human IgG-Fc fragment purified (isotype control)

20007-F1000 1 mg
EUR 416.4

Mouse IgG Fab-Biotin conjugate (isotype control)

20008-Fab-B 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG Fab-FITC conjugate (isotype control)

20008-Fab-F 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG Fab-HRP conjugate (isotype control)

20008-Fab-HP 100 ug
EUR 196.8

Goat IgG (fc)-Biotin conjugate (isotype control)

20011-Fc-B 100 ug
EUR 196.8

Goat IgG (fc)-FITC conjugate (isotype control)

20011-Fc-F 100 ug
EUR 196.8

Goat IgG (fc)-HRP conjugate (isotype control)

20011-Fc-HP 100 ug
EUR 196.8

Chimpanzee IgG (non-immune, isotype control), purified

20012-Ch-1 1 mg
EUR 270

Goat F(ab')2 IgG Isotype Control

abx405076-05mg 0.5 mg
EUR 493.2

Mouse IgG Isotype control; Ready-To-Use

NG903 7 ml
EUR 289.2

Rabbit Isotype Control

abx200646-100ug 100 ug
EUR 393.6

Rabbit Isotype Control

IMN-001 100 µg
EUR 239.4

Positive control tissue section for each individua

Control-slides- Set of 5
EUR 119
Description: Positive control tissue section for each individual antibody; Based on availability; INQUIRE

Turkey IgG, purified (non-immune, isotype control) Serum

20115-5 5 mg
EUR 270

Cat IgG, unlabeled (non-immune, isotype control) purified

20002-1-UL 1 mg
EUR 196.8

Rat IgG, purified (Whole, non-immune) (isotype control)

20005-1 1 mg
EUR 169.2

Rat IgG (Fc)-Biotin Conjuagte (isotype control), purified

20005-1-FC-B 0.1 mg
EUR 270

Rat IgG (Fc)-FITC Conjuagte (isotype control), purified

20005-1-FC-F 0.1 mg
EUR 270

Rat IgG (Fc)-HRP Conjuagte (isotype control), purified

20005-1-FC-HP 0.1 mg
EUR 270

Rat IgG, purified (Whole, non-immune) (isotype control)

20005-10 10 mg
EUR 489.6

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-1 1 mg
EUR 169.2

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-100 100 mg
EUR 1074

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-25 25 mg
EUR 781.2

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-5 5 mg
EUR 343.2

Mouse IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20008-1 1 mg
EUR 169.2

Mouse IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20008-100 100 mg
EUR 717.6

Mouse IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20008-5 5 mg
EUR 343.2

Mouse IgG F(c)-Biotin conjugate (isotype control)

20008-Fc-B 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG F(c)-FITC conjugate (isotype control)

20008-Fc-F 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG F(c)-HRP conjugate (isotype control)

20008-Fc-HP 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG-R-PE-Cy5 conjugate (isotype control)

20008-PC5 50 Tests
EUR 270

Rabbit IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20009-1 1 mg
EUR 169.2

Rabbit IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20009-25 25 mg
EUR 562.8

Rabbit IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20009-5 5 mg
EUR 343.2

Rabbit IgG F(c)-biotin conjugate, isotype control

20009-Fc-B 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG F(c)-FITC conjugate, isotype control

20009-Fc-F 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG F(c)-HRP conjugate, isotype control

20009-Fc-HP 100 ug
EUR 196.8

Goat IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20011-25 25 mg
EUR 562.8

Goat IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20011-5 5 mg
EUR 343.2

Squirrel Monkey IgG (non-immune, isotype control), purified

20012-1-SM 100 ug
EUR 196.8

Monkey IgG (Rhesus, non-immune, isotype control), purified

20012-10 10 mg
EUR 1074

Monkey IgG (Cynomolgous, non-immune, isotype control), purified

20018-10 10 mg
EUR 1074

Goat F(ab')2 IgG Isotype Control (FITC)

abx405077-100tests 100 tests
EUR 594

Goat F(ab')2 IgG Isotype Control (RPE)

abx405078-05ml 0.5 ml
EUR 644.4

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody APC Conjugate

N1001APC-100UG 100 ug
EUR 260

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody APC Conjugate

N1001APC-25UG 25 ug
EUR 110

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody FITC Conjugate

N1001FITC-100UG 100 ug
EUR 240

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody FITC Conjugate

N1001FITC-25UG 25 ug
EUR 100

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody PE Conjugate

N1001PE-100UG 100 ug
EUR 260

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody PE Conjugate

N1001PE-25UG 25 ug
EUR 110

Deer IgG, semi-pure for ELISA (Control, non-immune, isotype control)

20024-2 100 ug
EUR 270

Rat IgG2b Isotype Control

31R-IC001 500 ug
EUR 289.2
Description: Purified Rat IgG2b Isotype Control

Rat IgG2a Isotype Control

11-168-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Rat IgG2b Isotype Control

11-169-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Mouse IgG2a Isotype Control

10R-I117d 1 mg
EUR 663.6
Description: Purified Mouse IgG2a Isotype Control

Mouse IgG1 Isotype Control

abx139001-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Proteinski profili tih preparata tubulina, prema procjeni pomoću SDS/PAGE i Coomassie Blue bojenja, slični su profilima pripravka koji potpuno nedostaje AcTubulin dobiven ciklusima montaže-demontaže u odsutnosti TSA. Stanje tirozacije i kinetika montaže-demontaže in vitro bili su identični bez obzira na diplomu acetilacije.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post

Anti Human IREM-2Anti Human IREM-2

Properties Clone: UP-H2 Antibody type: primary antibodies Isotype: mouse IgG1κ Applications: FC Alternative names: CD300LE, CLM-2, CMRF35-A5, IREM-2, PIgR-2, LMIR6 Conjugate: APC Recommended dilution: 1:50 Remark: Cells must be stained