Funkcije Fc efekta specifične za izotip Poboljšavaju zaštitu od virusa groznice doline pukotina posredovane antitijelima in vivo

Isotype-Specific Fc Effector Functions Enhance Antibody-Mediated Rift Valley Fever Virus Protection In Vivo
Pronađen 1931. godine, virus groznice Rift Valley Valley (RVFV) arbovirus je koji uzrokuje bolesti kod ljudi i stoke. Kod ljudi, bolest se kreće od samoograničavajuće febrilne bolesti do ekstremnog hepatitisa ili encefalitisa. Trenutačno nema licenciranih ljudskih terapija za RVFV bolest.
S obzirom na trenutni napredak u korištenju monoklonskih antitijela (MAbs) za liječenje zaraznih bolesti, razvijen je i okarakteriziran panel anti-RVFV Gn glikoproteinskih MAb. RVFV MAbs obuhvaćali su različite sposobnosti neutraliziranja i mapirani u različite epitope uz Gn.
Procijenjen je doprinos svojstava efektora Fc u pružanju MAB posredovane sigurnosti od RVFV-a. MAG -ovi modela IgG2a imali su povišenu sposobnost induciranja efektorskih značajki i pružili veću sigurnost od problema RVFV -a u smrtonosnom miševskom manekenu od IgG -1 modela.
Općenito, ovo istraživanje pokazuje da su značajke posredovane Fc-om bitan dio humoralne sigurnosti od RVFV-a. VAŽNOST  Virus groznice doline Rift (RVFV) je virus koji prenose komarci otkriven u cijeloj Africi i u središtu istoka. Ima znatan teret bolesti; u endemskim područjima čak 60% odraslih osoba je seropozitivno.
S optužbom za smrtni slučaj od čak 3% i sposobnošću izazivanja hemoragijske groznice i encefalitisa, RVFV predstavlja kritičan rizik za dobrobit ljudi. Bez obzira na priznati teret ljudskih bolesti i istinu da se radi o patogenu prioriteta NIAID klase A i bolesti prvenstva SZO za analizu i poboljšanje, za RVF nema dostupnih cjepiva ili terapeutika.
Na ovom istraživanju razvili smo i okarakterizirali panel monoklonskih antitijela prema podnom glikoproteinu RVFV, Gn. Zatim smo pokazali terapeutsku učinkovitost u prevenciji RVF  in vivo  u bilo kojem drugom slučaju smrtonosnog miševa. Na kraju, otkrili smo zadatak za Fc-posredovane performanse u povećanju sigurnosti koju nude ta antitijela.

Imunopareza koja se ocrtava potiskivanjem parova teških/ blagih lanaca u tinjanju brojnih mijeloma pokazuje preliminarnu izotipsku  specifičnost i uključuje različite izotipe  u superiornoj bolesti

Taljenje brojnih mijeloma (SMM) asimptomatska je i biološki heterogena disfunkcija plazma stanica, s iznimno promjenjivim tijekom liječenja. Imunopareza, naznačena potpunim mjerenjima imunoglobulina, pokazala se kao nepristrana opasnost za razvoj simptomatske bolesti.
Analiza teškog/blagog lanca (HLC) dopušta točno mjerenje poliklonalnog imunoglobulina identičnog izotipa, omogućavajući analizu imunopareze usklađene s izotipom (IMI). Na ovom smo istraživanju prospektivno okarakterizirali imunoparezu, prema odluci mjerenja HLC -a, u 53 oboljelih od SMM -a.
Ekstremni IMI bio je aktualni u 51% oboljelih, dok je ekstremni IP ne -uključenih izotipova (HLC IP) bio u 39%. Mnogi oboljeli s ekstremnim IP -om HLC -a uveli su ekstremni IMI, no ne i obrnuto. Specifičnost izotipa imunosne supresije preporučena je smanjenjem relativnih vrijednosti izotično usklađenih HLC parova, svaki za IgG i IgA SMM.
Ekstremni IMI bio je povezan s različitim elementima opasnosti za razvoj, dok su oboljeli s ekstremnim IMI -om i ekstremnim IP -om HLC -a potvrdili prilično veći profil opasnosti. Svaki ekstremni IMI i ekstremni IgM HLC IP potvrdili su znatno kraće vrijeme do razvoja. Konačno, evaluacija ekspresije gena pokazala je varijacije unutar mikro okruženja koštane srži između oboljelih od IMI i IMI plus HLC IP, s povišenom ekspresijom gena povezanih s citolitičkim stanicama.
Zaključno, naše znanje pomaže izotipskoj specifičnosti ranih mehanizama supresije imunoglobulina. Dok je potiskivanje svakog dotičnog i neobuzdanog izotipa povezano s opasnošću od razvoja, čini se da se kasnije razvija s ekstra superiornom bolešću i da može biti posredovano potpuno različitim mehanizmima.

Hidro -alkoholni ekstrakt cimeta, pojačava izotip transportera glukoze  -četiri translokacije iz unutarstaničnih odjeljaka u citoplazmatsku membranu C2C12 miotube.

Cimet se stotinama godina koristio kao sredstvo protiv dijabetesa, no samo je u posljednjih nekoliko godina njegov mehanizam kretanja bio pod istragom. Ranija istraživanja potvrdila su da cimet može imati svoj antidijabetički učinak povećanjem gena za prijenosnik glukoze izotipa-4 (GLUT4) i sadržajem glikoproteina u masnim stanicama.
Provjeriti pojačava li hidroalkoholni ekstrakt cimeta (HACE) translokaciju GLUT4 iz unutarstaničnih odjeljaka membrana jezgre ili endoplazmatskog retikuluma (N/ER) u citoplazmatsku membranu (CM).
C2C12 mioblastična stanična linija zasijana je u DMEM plus 20 % FBS i diferencirana u miotube korištenjem 2 % konjskog seruma. Nakon stvaranja miotuba, dodano je 100 ili 1.000 μg/ml HACE -a, kao intervencija, i kao tretman 1 % DMSO tijekom tri sata.
Funkcije Fc efekta specifične za izotip Poboljšavaju zaštitu od virusa groznice doline pukotina posredovane antitijelima in vivo
Stanice su isprane i homogenizirane usvojene frakcioniranjem ultracentrifuge, odvajanjem proteina pomoću SDS-PAGE i GLUT4 detekcije korištenjem polukvantitativnog Western blot-a. Vrednovanje znanja postignuto je s dva neovisna uzorka t provjerom usporedivosti implicitnog ± SD GLUT4 % u razredima.
Sadržaj GLUT4 bio je veći u CM timova 100 i 1.000 μg/ml HACE te se smanjio u 1 % miocjevkama s DMSO -om (CI = 0.95, P <0.05). Za N/ER dobiveni su obrnuti ishodi (CI = 0,95, P <0,05). Kako su naši rezultati dokazali, HACE inducira translokaciju GLUT4 iz unutar stanice u stanični pod. Zaključujemo da cimet možda odabirom lijeka za dijabetes melitus tipa 2 kao rezultat njegovog ekstrakta povećava sadržaj GLUT4 u CM-u na mjestu gdje olakšava ulazak glukoze u stanicu. Unatoč tome, bitno je nagovijestiti signalne putove koje aktivira HACE u mišićnom tkivu.

Procjena odgovora protutijela specifičnih za izotip na goveđi herpesvirusi 1.1 i 1.2a omogućuje procjenu stadija infekcije.

Posebni IgM, IgA, IgG1, IgG2, osim neutraliziranja odgovora protutijela, procijenjeni su u serumima teladi eksperimentalno kontaminiranih s dva izolata goveđeg herpesvirusa vrste 1 (BoHV1) različitih podtipova (podtip 1, BoHV1.1; podtip 2a, BoHV -1.2a). Nisu uočene značajne varijacije u odgovorima protutijela izazvanim svakim podtipom BoHV-1.
Odgovori protutijela nakon velike akutne infekcije karakterizirani su porastom posebnog raspona IgM i IgA između 2. i 14. dana objavljivanja inokulacije (pi). IgG1 je otkriven od 11. do 30. dana pi. IgG2 je detektiran na uzorku uzetom 30. pi. Ponovna aktivacija infekcije nakon primjene deksametazona izazvala je veliki porast raspona IgA, dok su rasponi IgG1 i IgG2, koji su bili u prekomjernim rasponima od početka tijeka reaktivacije, potvrdili blagu promjenu nakon primjene kortikosteroida.

Goat IgG (fc)-FITC conjugate (isotype control)

20011-Fc-F 100 ug
EUR 196.8

Goat IgG (fc)-Biotin conjugate (isotype control)

20011-Fc-B 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-PE conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-PE 25 tests
EUR 242.4

Rat IgG-HRP conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-HP 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-FITC conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-F 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-Biotin conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-B 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG Isotype Control

31-AR15 10 mg
EUR 264
Description: Purified Rat IgG Isotype Control

Goat IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20011-25 25 mg
EUR 562.8

Goat IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20011-5 5 mg
EUR 343.2

Mouse IgG Isotype Control

IC002-100ul 100ul
EUR 146.4

Rabbit IgG Isotype Control

abx125003-100ul 100 ul
EUR 243.6

Rabbit IgG Isotype Control

IC001-100ul 100ul
EUR 146.4

IgG Isotype Control antibody

10R-6524 50 ug
EUR 159.6
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

IgG Isotype Control antibody

10R-6525 50 ug
EUR 159.6
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1337 200 ug
EUR 528
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1338 50 ug
EUR 217.2
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB-1000 100 tests
EUR 506.4

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB1000 100 tests
EUR 506.4

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1136 50 ug
EUR 198
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1800 25 ug
EUR 246
Description: Rabbit polyclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control

abx405032-025mg 0.25 mg
EUR 460.8

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGA-100 100 µg
EUR 688.99

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGB-200 200 µg
EUR 566.69

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGF-200 200 µg
EUR 654.05

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 811.3

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 426.91

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1586 50 ug
EUR 198
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1587 50 ug
EUR 198
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

Hamster (Armenian) IgG Isotype Control

abx405028-025mg 0.25 mg
EUR 460.8

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control

abx405029-05mg 0.5 mg
EUR 710.4

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-100 100 µg
EUR 688.99

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-25 25 µg
EUR 339.55

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-200 200 µg
EUR 566.69

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-50 50 µg
EUR 287.14

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-200 200 µg
EUR 654.05

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-50 50 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-25 25 µg
EUR 304.61

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-100 100 µg
EUR 688.99

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-25 25 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-50 50 µg
EUR 234.72

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

Rat IgG purified (isotype control)

20005-1-200 0.5 ml
EUR 123.6

Rat IgG, purified (Isotype control)

20005-5 5 mg
EUR 343.2

Rabbit IgG Isotype control, Concentrate

NG910C 0.5 ml
EUR 295
Description: Rabbit IgG Isotype control, Concentrate

Sheep IgG, purified (isotype control)

20006-1 1 mg
EUR 169.2

Mouse IgG Isotype Control RPE Conjugate

MRPECON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control APC Conjugate

MAPCCON 0.15 mg
EUR 313.2

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1768 100 ug
EUR 418.8
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1769 50 ug
EUR 262.8
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405033-01mg 0.1 mg
EUR 477.6

Rabbit IgG Isotype Control APC Conjugate

APCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control FITC Conjugate

MFITCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control RPE Conjugate

RPECON 0.15 mg
EUR 313.2

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (RPE)

abx405031-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Rabbit IgG-biotinylated (isotype control)

20009-BT-1 1 mg
EUR 343.2

Mouse IgG Isotype Control PerCP Conjugate

MPERCPCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control FITC Conjugate

FITCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405030-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Rabbit IgG Isotype Control PerCP Conjugate

PERCPCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG-PE conjugate (isotype control)

20008-PE 50 Tests
EUR 196.8

Human IgG-HRP Conjugate (isotype control)

20007-1-HP 500 ug
EUR 242.4

Mouse IgG-HRP conjugate (isotype control)

20008-HP 50 Tests
EUR 196.8

Rabbit IgG-PE conjugate (isotype control)

20009-PE 100 tests
EUR 270

Mouse IgG-FITC conjugate (isotype control)

20008-F 100 tests
EUR 196.8

Rabbit IgG-HRP conjugate (isotype control)

20009-HP 100 ug
EUR 196.8

IgG Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

35R-0013 50 ug
EUR 198
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

Rabbit IgG-FITC conjugate (isotype control)

20009-F 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG1 Isotype Control

abx405020-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG1 Isotype Control

abx405039-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG1 Isotype Control

20-abx405041
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • 0.1 mg
 • 1 mg

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1A-100 100 µg
EUR 654.05

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1A-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1F-50 50 µg
EUR 357.02

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1F-500 500 µg
EUR 1055.9

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PE-100 100 µg
EUR 636.58

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PE-25 25 µg
EUR 304.61

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PP5.5-100 100 µg
EUR 706.46

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PP5.5-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PU-50 50 µg
EUR 217.25

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PU-500 500 µg
EUR 479.33

Hamster IgG, purified (Syrian, isotype control)

20003-1 1 mg
EUR 169.2

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-B 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-BT-1 1 mg
EUR 196.8

Donkey IgG (non-immune, isotype control) IgG, purified

20015-10 10 mg
EUR 343.2

Hamster IgG, purified (Armenian, Isotype control)

20003-1AH 1 mg
EUR 315.6

Mouse IgG1 Isotype Control

abx139001-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control

abx139002-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control

abx139008-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG3 Isotype Control

abx139010-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG1 Isotype Control

abx200564-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG3 Isotype Control

abx200587-100ug 100 ug
EUR 427.2

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405007-01mg 0.1 mg
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405009-05mg 0.5 mg
EUR 828

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405012-1mg 1 mg
EUR 1296

Mouse IgG3 Isotype Control

abx405035-01mg 0.1 mg
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405064-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG1 Isotype Control

abx405067-05mg 0.5 mg
EUR 994.8

G. Pig IgG-HRP conjugate (isotype control)

20004-HP 100 ug
EUR 242.4

Rat IgG2a Isotype Control

abx200644-500ug 500 ug
EUR 577.2

Rat IgG2a Isotype Control

abx405022-1ml 1 ml
EUR 360

Rat IgG2a Isotype Control

abx405024-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG2a Isotype Control

abx405027-1mg 1 mg
EUR 678

Rat IgG2c Isotype Control

abx405034-025mg 0.25 mg
EUR 644.4

Rat IgG2a Isotype Control

abx405045-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG2a Isotype Control

20-abx405047
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • 0.1 mg
 • 1 mg

Rat IgG2b Isotype Control

abx405051-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG2b Isotype Control

20-abx405053
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • 0.1 mg
 • 1 mg

Rat IgG2a Isotype Control

11-168-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Rat IgG2b Isotype Control

11-169-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Rat IgG2b Isotype Control

31R-IC001 500 ug
EUR 289.2
Description: Purified Rat IgG2b Isotype Control

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AA-100 100 µg
EUR 374.5

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AA-25 25 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-200 200 µg
EUR 549.22

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-50 50 µg
EUR 269.66

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-200 200 µg
EUR 374.5

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-50 50 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-100 100 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-25 25 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-100 100 µg
EUR 688.99

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-50 50 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-500 500 µg
EUR 479.33

Rat IgG2b Isotype Control

RIGG2BA-100 100 µg
EUR 391.97

Ovi rezultati preporučuju da je moguće procijeniti dinamiku infekcija BoHV-1 na temelju procjene odgovora antitijela specifičnih za klasu i potklasu. Takvi bi podaci također mogli biti od velike pomoći u istraživanju kinetike infekcije u stadu i pomoći u donošenju primjenjivih mjera gospodarenja.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post