Funkcije Fc efekta specifične za izotip Poboljšavaju zaštitu od virusa groznice doline pukotina posredovane antitijelima in vivo

Isotype-Specific Fc Effector Functions Enhance Antibody-Mediated Rift Valley Fever Virus Protection In Vivo
Pronađen 1931. godine, virus groznice Rift Valley Valley (RVFV) arbovirus je koji uzrokuje bolesti kod ljudi i stoke. Kod ljudi, bolest se kreće od samoograničavajuće febrilne bolesti do ekstremnog hepatitisa ili encefalitisa. Trenutačno nema licenciranih ljudskih terapija za RVFV bolest.
S obzirom na trenutni napredak u korištenju monoklonskih antitijela (MAbs) za liječenje zaraznih bolesti, razvijen je i okarakteriziran panel anti-RVFV Gn glikoproteinskih MAb. RVFV MAbs obuhvaćali su različite sposobnosti neutraliziranja i mapirani u različite epitope uz Gn.
Procijenjen je doprinos svojstava efektora Fc u pružanju MAB posredovane sigurnosti od RVFV-a. MAG -ovi modela IgG2a imali su povišenu sposobnost induciranja efektorskih značajki i pružili veću sigurnost od problema RVFV -a u smrtonosnom miševskom manekenu od IgG -1 modela.
Općenito, ovo istraživanje pokazuje da su značajke posredovane Fc-om bitan dio humoralne sigurnosti od RVFV-a. VAŽNOST  Virus groznice doline Rift (RVFV) je virus koji prenose komarci otkriven u cijeloj Africi i u središtu istoka. Ima znatan teret bolesti; u endemskim područjima čak 60% odraslih osoba je seropozitivno.
S optužbom za smrtni slučaj od čak 3% i sposobnošću izazivanja hemoragijske groznice i encefalitisa, RVFV predstavlja kritičan rizik za dobrobit ljudi. Bez obzira na priznati teret ljudskih bolesti i istinu da se radi o patogenu prioriteta NIAID klase A i bolesti prvenstva SZO za analizu i poboljšanje, za RVF nema dostupnih cjepiva ili terapeutika.
Na ovom istraživanju razvili smo i okarakterizirali panel monoklonskih antitijela prema podnom glikoproteinu RVFV, Gn. Zatim smo pokazali terapeutsku učinkovitost u prevenciji RVF  in vivo  u bilo kojem drugom slučaju smrtonosnog miševa. Na kraju, otkrili smo zadatak za Fc-posredovane performanse u povećanju sigurnosti koju nude ta antitijela.

Imunopareza koja se ocrtava potiskivanjem parova teških/ blagih lanaca u tinjanju brojnih mijeloma pokazuje preliminarnu izotipsku  specifičnost i uključuje različite izotipe  u superiornoj bolesti

Taljenje brojnih mijeloma (SMM) asimptomatska je i biološki heterogena disfunkcija plazma stanica, s iznimno promjenjivim tijekom liječenja. Imunopareza, naznačena potpunim mjerenjima imunoglobulina, pokazala se kao nepristrana opasnost za razvoj simptomatske bolesti.
Analiza teškog/blagog lanca (HLC) dopušta točno mjerenje poliklonalnog imunoglobulina identičnog izotipa, omogućavajući analizu imunopareze usklađene s izotipom (IMI). Na ovom smo istraživanju prospektivno okarakterizirali imunoparezu, prema odluci mjerenja HLC -a, u 53 oboljelih od SMM -a.
Ekstremni IMI bio je aktualni u 51% oboljelih, dok je ekstremni IP ne -uključenih izotipova (HLC IP) bio u 39%. Mnogi oboljeli s ekstremnim IP -om HLC -a uveli su ekstremni IMI, no ne i obrnuto. Specifičnost izotipa imunosne supresije preporučena je smanjenjem relativnih vrijednosti izotično usklađenih HLC parova, svaki za IgG i IgA SMM.
Ekstremni IMI bio je povezan s različitim elementima opasnosti za razvoj, dok su oboljeli s ekstremnim IMI -om i ekstremnim IP -om HLC -a potvrdili prilično veći profil opasnosti. Svaki ekstremni IMI i ekstremni IgM HLC IP potvrdili su znatno kraće vrijeme do razvoja. Konačno, evaluacija ekspresije gena pokazala je varijacije unutar mikro okruženja koštane srži između oboljelih od IMI i IMI plus HLC IP, s povišenom ekspresijom gena povezanih s citolitičkim stanicama.
Zaključno, naše znanje pomaže izotipskoj specifičnosti ranih mehanizama supresije imunoglobulina. Dok je potiskivanje svakog dotičnog i neobuzdanog izotipa povezano s opasnošću od razvoja, čini se da se kasnije razvija s ekstra superiornom bolešću i da može biti posredovano potpuno različitim mehanizmima.

Hidro -alkoholni ekstrakt cimeta, pojačava izotip transportera glukoze  -četiri translokacije iz unutarstaničnih odjeljaka u citoplazmatsku membranu C2C12 miotube.

Cimet se stotinama godina koristio kao sredstvo protiv dijabetesa, no samo je u posljednjih nekoliko godina njegov mehanizam kretanja bio pod istragom. Ranija istraživanja potvrdila su da cimet može imati svoj antidijabetički učinak povećanjem gena za prijenosnik glukoze izotipa-4 (GLUT4) i sadržajem glikoproteina u masnim stanicama.
Provjeriti pojačava li hidroalkoholni ekstrakt cimeta (HACE) translokaciju GLUT4 iz unutarstaničnih odjeljaka membrana jezgre ili endoplazmatskog retikuluma (N/ER) u citoplazmatsku membranu (CM).
C2C12 mioblastična stanična linija zasijana je u DMEM plus 20 % FBS i diferencirana u miotube korištenjem 2 % konjskog seruma. Nakon stvaranja miotuba, dodano je 100 ili 1.000 μg/ml HACE -a, kao intervencija, i kao tretman 1 % DMSO tijekom tri sata.
Funkcije Fc efekta specifične za izotip Poboljšavaju zaštitu od virusa groznice doline pukotina posredovane antitijelima in vivo
Stanice su isprane i homogenizirane usvojene frakcioniranjem ultracentrifuge, odvajanjem proteina pomoću SDS-PAGE i GLUT4 detekcije korištenjem polukvantitativnog Western blot-a. Vrednovanje znanja postignuto je s dva neovisna uzorka t provjerom usporedivosti implicitnog ± SD GLUT4 % u razredima.
Sadržaj GLUT4 bio je veći u CM timova 100 i 1.000 μg/ml HACE te se smanjio u 1 % miocjevkama s DMSO -om (CI = 0.95, P <0.05). Za N/ER dobiveni su obrnuti ishodi (CI = 0,95, P <0,05). Kako su naši rezultati dokazali, HACE inducira translokaciju GLUT4 iz unutar stanice u stanični pod. Zaključujemo da cimet možda odabirom lijeka za dijabetes melitus tipa 2 kao rezultat njegovog ekstrakta povećava sadržaj GLUT4 u CM-u na mjestu gdje olakšava ulazak glukoze u stanicu. Unatoč tome, bitno je nagovijestiti signalne putove koje aktivira HACE u mišićnom tkivu.

Procjena odgovora protutijela specifičnih za izotip na goveđi herpesvirusi 1.1 i 1.2a omogućuje procjenu stadija infekcije.

Posebni IgM, IgA, IgG1, IgG2, osim neutraliziranja odgovora protutijela, procijenjeni su u serumima teladi eksperimentalno kontaminiranih s dva izolata goveđeg herpesvirusa vrste 1 (BoHV1) različitih podtipova (podtip 1, BoHV1.1; podtip 2a, BoHV -1.2a). Nisu uočene značajne varijacije u odgovorima protutijela izazvanim svakim podtipom BoHV-1.
Odgovori protutijela nakon velike akutne infekcije karakterizirani su porastom posebnog raspona IgM i IgA između 2. i 14. dana objavljivanja inokulacije (pi). IgG1 je otkriven od 11. do 30. dana pi. IgG2 je detektiran na uzorku uzetom 30. pi. Ponovna aktivacija infekcije nakon primjene deksametazona izazvala je veliki porast raspona IgA, dok su rasponi IgG1 i IgG2, koji su bili u prekomjernim rasponima od početka tijeka reaktivacije, potvrdili blagu promjenu nakon primjene kortikosteroida.

Rat IgG-FITC conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-F 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-HRP conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-HP 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-PE conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-PE 25 tests
EUR 242.4

Goat IgG (-ve control for flow cytometry) (isotype control)

20011-100 100 test
EUR 123.6

Rat IgG Isotype Control

31-AR15 10 mg
EUR 264
Description: Purified Rat IgG Isotype Control

IgG Isotype Control antibody

10R-6524 50 ug
EUR 159.6
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

IgG Isotype Control antibody

10R-6525 50 ug
EUR 159.6
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody

Rabbit IgG Isotype Control

abx125003-100ul 100 ul
EUR 243.6

Rabbit IgG Isotype Control

IC001-100ul 100ul
EUR 146.4

Mouse IgG Isotype Control

IC002-100ul 100ul
EUR 146.4

Goat IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20011-25 25 mg
EUR 562.8

Goat IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20011-5 5 mg
EUR 343.2

Goat F(ab')2 IgG Isotype Control (FITC)

abx405077-100tests 100 tests
EUR 594

Goat F(ab')2 IgG Isotype Control (RPE)

abx405078-05ml 0.5 ml
EUR 644.4

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1136 50 ug
EUR 198
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1337 200 ug
EUR 528
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

IgG Isotype Control antibody (PE)

61R-1338 50 ug
EUR 217.2
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (PE)

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1586 50 ug
EUR 198
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

IgG Isotype Control antibody (biotin)

61R-1587 50 ug
EUR 198
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (biotin)

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1768 100 ug
EUR 418.8
Description: Armenian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

61R-1769 50 ug
EUR 262.8
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control antibody (allophycocyanin)

IgG Isotype Control antibody (FITC)

61R-1800 25 ug
EUR 246
Description: Rabbit polyclonal IgG Isotype Control antibody (FITC)

Rat IgG purified (isotype control)

20005-1-200 0.5 ml
EUR 123.6

Rat IgG, purified (Isotype control)

20005-5 5 mg
EUR 343.2

Sheep IgG, purified (isotype control)

20006-1 1 mg
EUR 169.2

Rabbit IgG-biotinylated (isotype control)

20009-BT-1 1 mg
EUR 343.2

Hamster (Armenian) IgG Isotype Control

abx405028-025mg 0.25 mg
EUR 460.8

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control

abx405029-05mg 0.5 mg
EUR 710.4

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control

abx405032-025mg 0.25 mg
EUR 460.8

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-100 100 µg
EUR 688.99

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGA-25 25 µg
EUR 339.55

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-200 200 µg
EUR 566.69

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGB-50 50 µg
EUR 287.14

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-200 200 µg
EUR 654.05

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGF-50 50 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPE-25 25 µg
EUR 304.61

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-100 100 µg
EUR 688.99

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP-25 25 µg
EUR 322.08

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-50 50 µg
EUR 234.72

Armenian Hamster IgG Isotype control

AIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB-1000 100 tests
EUR 506.4

FITC Rabbit IgG - Isotype control

DB1000 100 tests
EUR 506.4

Rabbit IgG Isotype control, Concentrate

NG910C 0.5 ml
EUR 470.4

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGA-100 100 µg
EUR 688.99

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGB-200 200 µg
EUR 566.69

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGF-200 200 µg
EUR 654.05

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPE-100 100 µg
EUR 619.1

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-100 100 µg
EUR 811.3

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPP5.5-25 25 µg
EUR 426.91

Syrian Hamster IgG Isotype Control

SIGGPU-500 500 µg
EUR 514.27

Goat IgG control

31R-AG001 1 mg
EUR 152.4
Description: Goat Immunoglobulins Goat IgG control

Goat IgG Control

GT15900 1 mg
EUR 199.2

Hamster IgG, purified (Syrian, isotype control)

20003-1 1 mg
EUR 169.2

Hamster IgG, purified (Armenian, Isotype control)

20003-1AH 1 mg
EUR 315.6

Human IgG-HRP Conjugate (isotype control)

20007-1-HP 500 ug
EUR 242.4

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-B 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20008-BT-1 1 mg
EUR 196.8

Mouse IgG-FITC conjugate (isotype control)

20008-F 100 tests
EUR 196.8

Mouse IgG-HRP conjugate (isotype control)

20008-HP 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG-PE conjugate (isotype control)

20008-PE 50 Tests
EUR 196.8

Rabbit IgG-FITC conjugate (isotype control)

20009-F 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG-HRP conjugate (isotype control)

20009-HP 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG-PE conjugate (isotype control)

20009-PE 100 tests
EUR 270

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405030-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Hamster (Arnenian) IgG Isotype Control (RPE)

abx405031-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Hamster (Syrian) IgG Isotype Control (FITC)

abx405033-01mg 0.1 mg
EUR 477.6

Rabbit IgG Isotype Control APC Conjugate

APCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control APC Conjugate

MAPCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control RPE Conjugate

MRPECON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control FITC Conjugate

MFITCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Mouse IgG Isotype Control PerCP Conjugate

MPERCPCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control FITC Conjugate

FITCCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control PerCP Conjugate

PERCPCON 0.15 mg
EUR 313.2

Rabbit IgG Isotype Control RPE Conjugate

RPECON 0.15 mg
EUR 313.2

Donkey IgG (non-immune, isotype control) IgG, purified

20015-10 10 mg
EUR 343.2

Goat IgG Control Sera

20011-250 0.5 ml
EUR 123.6

Baboon IgG (non-immune, isotype control), purified

20118-10 10 mg
EUR 1074

IgG Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

35R-0013 50 ug
EUR 198
Description: Syrian Hamster monoclonal IgG Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

Hamster IgG-Biotin conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-B 100 test
EUR 196.8

Hamster IgG-Cy5 conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-Cy5 50 tests
EUR 270

Hamster IgG-FITC conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-F 100 tests
EUR 196.8

Hamster IgG-HRP conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-HP 100 tests
EUR 196.8

G. Pig IgG-Biotin conjugate (isotype control)

20004-B 100 ug
EUR 242.4

G. Pig IgG-FITC conjugate (isotype control)

20004-F 100 ug
EUR 242.4

G. Pig IgG-HRP conjugate (isotype control)

20004-HP 100 ug
EUR 242.4

Rat IgG Fab fragment, purified (isotype control)

20005-1-FAB 1 mg
EUR 196.8

Rat IgG (Fc) fragment, purified (isotype control)

20005-1-FC 0.5 mg
EUR 300

Human IgG-Fc fragment purified (isotype control)

20007-F100 100 ug
EUR 169.2

Human IgG-Fc fragment purified (isotype control)

20007-F1000 1 mg
EUR 416.4

Mouse IgG Fab-Biotin conjugate (isotype control)

20008-Fab-B 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG Fab-FITC conjugate (isotype control)

20008-Fab-F 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG Fab-HRP conjugate (isotype control)

20008-Fab-HP 100 ug
EUR 196.8

Chimpanzee IgG (non-immune, isotype control), purified

20012-Ch-1 1 mg
EUR 270

Mouse IgG Isotype control; Ready-To-Use

NG903 7 ml
EUR 289.2

Rabbit Isotype Control

abx200646-100ug 100 ug
EUR 393.6

Rabbit Isotype Control

IMN-001 100 µg
EUR 239.4

Turkey IgG, purified (non-immune, isotype control) Serum

20115-5 5 mg
EUR 270

Cat IgG, unlabeled (non-immune, isotype control) purified

20002-1-UL 1 mg
EUR 196.8

Hamster IgG-R-PE conjugate, isotype control (Syrian)

20003-1-PE 50 tests
EUR 270

Rat IgG, purified (Whole, non-immune) (isotype control)

20005-1 1 mg
EUR 169.2

Rat IgG (Fc)-Biotin Conjuagte (isotype control), purified

20005-1-FC-B 0.1 mg
EUR 270

Rat IgG (Fc)-FITC Conjuagte (isotype control), purified

20005-1-FC-F 0.1 mg
EUR 270

Rat IgG (Fc)-HRP Conjuagte (isotype control), purified

20005-1-FC-HP 0.1 mg
EUR 270

Rat IgG, purified (Whole, non-immune) (isotype control)

20005-10 10 mg
EUR 489.6

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-1 1 mg
EUR 169.2

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-100 100 mg
EUR 1074

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-25 25 mg
EUR 781.2

Human IgG, purified (serum, non-immune, isotype control)

20007-1-5 5 mg
EUR 343.2

Mouse IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20008-1 1 mg
EUR 169.2

Mouse IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20008-100 100 mg
EUR 717.6

Mouse IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20008-5 5 mg
EUR 343.2

Mouse IgG F(c)-Biotin conjugate (isotype control)

20008-Fc-B 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG F(c)-FITC conjugate (isotype control)

20008-Fc-F 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG F(c)-HRP conjugate (isotype control)

20008-Fc-HP 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG-R-PE-Cy5 conjugate (isotype control)

20008-PC5 50 Tests
EUR 270

Rabbit IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20009-1 1 mg
EUR 169.2

Rabbit IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20009-25 25 mg
EUR 562.8

Rabbit IgG, purified (serum non-immune, isotype control)

20009-5 5 mg
EUR 343.2

Rabbit IgG F(c)-biotin conjugate, isotype control

20009-Fc-B 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG F(c)-FITC conjugate, isotype control

20009-Fc-F 100 ug
EUR 196.8

Rabbit IgG F(c)-HRP conjugate, isotype control

20009-Fc-HP 100 ug
EUR 196.8

Squirrel Monkey IgG (non-immune, isotype control), purified

20012-1-SM 100 ug
EUR 196.8

Monkey IgG (Rhesus, non-immune, isotype control), purified

20012-10 10 mg
EUR 1074

Monkey IgG (Cynomolgous, non-immune, isotype control), purified

20018-10 10 mg
EUR 1074

Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP), APC-100ug

QAB69-APC-100ug 100ug
EUR 351.6

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody APC Conjugate

N1001APC-100UG 100 ug
EUR 260

Rabbit IgG Isotype Control Polyclonal Antibody APC Conjugate

N1001APC-25UG 25 ug
EUR 110

Ovi rezultati preporučuju da je moguće procijeniti dinamiku infekcija BoHV-1 na temelju procjene odgovora antitijela specifičnih za klasu i potklasu. Takvi bi podaci također mogli biti od velike pomoći u istraživanju kinetike infekcije u stadu i pomoći u donošenju primjenjivih mjera gospodarenja.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post

Analysis of IgM, IgA, and IgG isotype antibodies Directed against SARS-CoV-2 spike glycoprotein and ORF8 in the course of COVID-19

Analiza protutijela izotipa IgM, IgA i IgG usmjerenih protiv glikoproteina naraslih SARS-CoV-2 i ORF8 tijekom COVID-19Analiza protutijela izotipa IgM, IgA i IgG usmjerenih protiv glikoproteina naraslih SARS-CoV-2 i ORF8 tijekom COVID-19

Imunološki testovi su običan dijagnostički uređaj koji procjenjuje imunitet kod infekcije koronavirusom tipa 2 (SARS-CoV-2) s ekstremnim akutnim respiratornim sindromom . Ipak, imunološki testovi ne prezentiraju pojedinosti o kontaminirajućim antigenima ili unakrsnim reakcijama te bi mogli pokazati netočno

AIV Ag Test KitAIV Ag Test Kit

Avian Influenza Virus (AIV) Avian influenza refers to a disease caused by infection with avian (bird) influenza (flu) type A viruses. Infected birds shed the avian influenza virus in their