Utjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidima

Influence of Leukotrienes A4 and B4 on the Immunoglobulin Isotype Selection of Normal and Glucocorticoid-Treated Peripheral Blood Mononuclear Cells
Pokazujemo da LTA4 (10-100 ng/ml) i LTB4 (10-100 ng/ml) utječu na diferencijaciju B stanica i zamjenu izotipa u jedinstvenu diplomu. Za razliku od LTB4, LTA4 je selektivno pojačao sintezu IgG B stanica i PBMC u granicama između 30 i 110% (n = 6, p <0,005).
Ispod identičnih situacija, svaki LT poboljšava ekspresiju pročišćenih B stanica izazvanu IL-4 za 20-40%. PBMC tretiran glukokortikoidima (10–7M prednizolonom), koji je potvrdio pojačanu sintezu Ig (G, A, M, E), mijenja njihov uzorak izlučivanja izotipa nakon LT kostimulacije.
LT kostimulacija stanica tretiranih glukokortikoidima rezultira potisnutom sintezom IgG od 20 do 60% (n = 6, p <0,005) . Svaki LTA4 i LTB4 poboljšavaju sintezu IgE izazvanu IL-4- i glukokortikoidima. Naše znanje stoga savjetuje da LTA4 i LTB4 moduliraju sintezu imunoglobulina PBMC. Svaki lipidni posrednik vrši potpuno različite radnje pri izboru izotipa.

Imunološko oduzimanje za poboljšanu odluku u elektroforezi imunofiksacije proteina u serumu i  snagu volje izotipa protutijela  u pogođene osobe s autoantitijelima

Izotipi teških lanaca monoklonskih imunoglobulina niske faze obično su zatamnjeni u serumskoj imunofiksacijskoj elektroforezi (SIFE) teškom pozadinom poliklonskih imunoglobulina. Bez obzira na to, ispravna snaga volje izotipa teškog lanca ključna je za cjelokupnu prognozu, jer bi snaga volje izotipa autoantitijela mogla imati važnost u utvrđivanju terapijskih postupaka.
Imunološko oduzimanje (IS) primijenjeno je kod oboljele osobe s neuropatijom i autoantitijelom GD1a. IS dopušta identifikaciju srodnog teškog lanca povezanog s lambda nježnim ograničenjem lanca poznatog na preliminarnom SIFE -u uz izotipsku volju autoantitijela. Antiserumi specifični za određene osobe teški i lagani lanci korišteni su za iscrpljivanje određenih sorti imunoglobulina.
Osiromašenje imunoglobulina povezanih s kappa nježnim lancem omogućilo je nedvosmislenu snagu volje izotipa lambda nježnog lanca povezanog monoklonalnog pojasa niske faze da bude IgG Lambda. Selektivno iscrpljivanje imunoglobulina teškog lanca kappa, lambda, gama i mu korišteno je za otkrivanje izotipa IgG Kappa auto-antitijela.

Glavna proteomika mijeloidnih stanica i transkriptomika: značaj izotipa ß tubulina  za rad osteoklasta

Među hematopoetskim stanicama, osteoklasti (Oc) i nezrele dendritičke stanice (Dc) blisko su povezane mijeloidne stanice s različitim obilježjima; Oc sudjeluju u održavanju kostura, dok Dc uzorkuje postavku za međunarodne antigene. Takve specifičnosti ovise o dubokim modifikacijama ekspresije gena i proteina tijekom Oc i Dc diferencijacije.
Nudimo svjetske proteomske i transkriptomske analize glavnih miševa Oc i Dc, prvenstveno temeljene na jedinstvenom znanju o SILAC -u i RNAsequ. Utvrdili smo posebne potpise za Oc i Dc zajedno s genima i proteinima nepoznatih svojstava.
Konkretno, potvrdili smo da Oc i Dc imaju identičan repertoar izotipova α i β tubulina, međutim da je Oc specifičan, a više izotip β tubulina Tubb6 . U svakom mišjem i ljudskom Oc -u pokazujemo da je povišena ekspresija Tubb6 u Oc -u važna za pravilnu skupinu podosoma, a time i za izgradnju zone brtvljenja, koja održava opremu za resorpciju kosti.
Stoga je smanjenje ekspresije Tubb6 ometalo vježbu resorpcije Oc -a. Općenito, ovdje skrećemo pozornost na potencijalne nove regulatore biologije Oc i Dc i ilustriramo svrhovitu važnost repertoara izotipa tubulina u biologiji diferenciranih stanica.
Uzorci ekspresije i rasponi svih izotipova tubulina  analizirani u GFP-u Knock-In sojevima C. elegans
Većina organizama ima niz izotipova α- i β-tubulina koji naizgled doprinose raznolikosti značajki mikrotubula (MT). Da bismo shvatili svrhovite varijacije izotipa tubulina u Caenorhabditis elegans, koji ima 9 izotipa α-tubulina i 6 β-tubulina, sustavno smo konstruirali nulte mutante i sojeve GFP-fuzije za sve izotipe tubulina sa sustavom CRISPR/Cas9 i analizirali njihovu ekspresiju uzorci i rasponi u odraslim hermafroditima.
4 izotipa-α-tubulini TBA-1 i TBA-2 i β-tubulini TBB-1 i TBB-2-eksprimirani su u gotovo svim tkivima, s određenim tkivno-specifičnim spektrom. Različiti izotipovi su eksprimirani u određenim tkivima ili staničnim sortama u znatno nižim rasponima od široko izraženih izotipova.
4 izotipa (TBA-5, TBA-6, TBA-9 i TBB-4) eksprimirana su u brojnim podskupinama cilijarnih osjetnih neurona, a TBB-Four je neučinkovito uključen u MT mitotičkog vretena. Uzeti zajedno, sugeriramo da se MT u C. elegans prvenstveno sastoje od 4 široko izražena izotipa tubulina i da bi ugradnja male količine tkivno specifičnih izotipova mogla pridonijeti tkivno specifičnim svojstvima MT. Ovi novoizgrađeni sojevi mogu biti od pomoći za dodatno razjašnjavanje različitih uloga izotipa tubulina. Ključni izrazi: izotipi tubulina, mikrotubule, C. elegans.

Usporedna strukturna i svrhovita istraživanja inhibitora CDK9 4- (tiazol-5-il) -2- (fenilamino) pirimidin-5-karbonitrila savjetuju pretpostavku   selektivnosti izotipa .

Ciklin ovisna kinaza 9/ciklin T, heterodimer proteinske kinaze koja predstavlja optimistično pitanje produljenja transkripcije b, dobro je potvrđen cilj za terapiju niza bolesti, zajedno s većinom karcinoma i srčane hipertrofije.
Kako bismo mogli podržati dizajn inhibitora i racionalizirati premisu za selektivnost prema CDK9, proučili smo svojstva vezanja CDK šest potpuno različitih članova 4- (tiazol-5-il) -2- (fenilamino) pirimidina-5 -sakupljanje karbonitrila koje se veže za svaki CDK9/ciklin T i CDK2/ciklin A.
Otkrili smo da za dati CDK temperatura taljenja kompliciranog CDK/ciklina/inhibitora korelira ispravno s učinkovitošću inhibitora, što sugerira da je diferencijalna skenirajuća fluorimetrija (DSF) korisna ortogonalna mjera inhibitorne vježbe za ovu zbirku.
Sada smo upotrijebili DSF kako bismo pokazali da je vezanje tih spojeva nepristrano u prisutnosti ili odsutnosti repnog područja C-terminala CDK9, za razliku od vezanja CDK9-selektivnog inhibitora 5,6-diklorobenzimidazona-1-β -d-ribofuranozid (DRB).
Konačno, na temelju 11 kokristalnih konstrukcija koje su sigurne za CDK9/ciklin T ili CDK2/ciklin A, zaključujemo da selektivna inhibicija CDK9/ciklina T od strane članova 4- (tiazol-5-il) -2- (fenilamino) ishodi prikupljanja pirimidin-5-karbonitrila iz relativne savitljivosti energetskog web mjesta CDK9 razumnije nego od stvaranja posebnih polarnih kontakata.
Utjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidima

Protutijela koja prepoznaju svaki izotip IgM   u atlantskom lososu.

Identifikacija i karakterizacija subpopulacija stanica uključenih u imunološke reakcije na invazivne organizme važne su za razumijevanje mehanizama zaštite od bolesti. U smanjenju kralježnjaka poput teleost riba, u odnosu na sisavce, podskupine imunoloških stanica ipak su loše ocrtane, uglavnom kao posljedica nedostatka primjenjivih radnih instrumenata poput antitijela i svrhovitih testova.
Membrane sigurne molekule, poput imunoglobulina (Ig), djeluju na stanične markere za određene podskupine stanica i identifikaciju stanica ovisi o proizvodnji određenih antitijela u smjeru tih molekula. Trenutno ispitivanje ima za cilj pronaći instrumente za odvajanje IgM optimističnih (IgM (+)) B stanica od nepovoljnih IgM populacija (IgM (-)) ne-B stanica pomoću cirkulacijske citometrije.
Brojna monoklonska protutijela (mAbs) i jedno poliklonalno antitijelo (pAb) na svaku kalifornijsku pastrvu (Oncorhynchus mykiss) i atlantski losos (Salmo salar) IgM, komercijalno nabavljeni ili domaće proizvodnje, ispitani su radi prepoznavanja atlantskog lososa IgM (+) stanice. Leukociti su uklonjeni iz periferne krvi (PB), slezene (S) i bubrega glave (HK) i obojeni sa svim mAb i pAb, kako bi vjerojatno potvrdili približnu raznolikost stanica IgM (+) unutar odgovarajućih tkiva u lososu.
Na naš šok, ova naizgled laka aktivnost nije otkrila usporedive uzorke bojenja za sva antitijela kako se očekivalo, međutim pronađene su razumno velike varijacije unutar niza pozitivno obojenih stanica. Ukratko, pozitivno obojene stanice svakog antitijela bile su u rasponu od ispod 5% do iznad 80% sa usporedivim omjerima između antitijela u svakom tkivu.
Tri najčešće korištena mAbs, 4c10, N2 i 1,14; inicijalno proizvedene u smjeru IgM kalifornijske pastrve, priznaju samo dio B stanica lososa kao što je prethodno dokazano za vezanje 4c10 mAb samo za izotip IgM-A. Za usporedbu, naša tri nova mAb, IgF1-3, -18 i -19, vežu se za svaki izotip IgM -A i -B kao što je dokazano korištenjem unutarstaničnog bojenja 293T stanica transficiranih sa svakim IgM -A i -B konstruktom.

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405070-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405073-05mg 0.5 mg
EUR 994.8

Mouse IgG2a Isotype Control

E2790004 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-21CA6B 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-233A6A 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-260585 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-148AA9 0.5 mg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-1C9451 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

ICIGG2AA-50 50 µg
EUR 231

Mouse IgG2a Isotype Control

ICIGG2AF-100 100 µg
EUR 126.5

Mouse IgG2a Isotype Control

ICIGG2APE-50 50 µg
EUR 231

Mouse IgG2a Isotype Control

ICIGG2APP-100 100 µg
EUR 253

Mouse IgG2a Isotype Control

ICIGG2APP5.5-100 100 µg
EUR 253

Mouse IgG2a Isotype Control

ICIGG2APU-100 100 µg
EUR 126.5

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-957238 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-A0AD5F 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-AEF91A 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-727CA0 0.5 mg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-7829DA 1 mg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-FA4739 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-B53172 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

GWB-C47D63 100 TESTS Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139004-100l 100 µl
EUR 250

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139004-500l 500 µl Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139005-100l 100 µl
EUR 250

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139005-500l 500 µl Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139009-100l 100 µl
EUR 250

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139009-500l 500 µl Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405013-250g 250 µg
EUR 300

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405018-100g 100 µg
EUR 975

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405070-100g 100 µg
EUR 300

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405073-250g 250 µg
EUR 712.5

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS655548-005mg 0.05mg
EUR 475

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS655548-5x005mg 5x0.05mg
EUR 1990

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS8559155-01mL 0.1mL
EUR 305

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS8559155-01mLAF405L 0.1mL(AF405L)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS8559155-01mLAF405S 0.1mL(AF405S)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS8559155-01mLAF610 0.1mL(AF610)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS8559155-01mLAF635 0.1mL(AF635)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS136147-1mg 1mg
EUR 465

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS136147-5mg 5mg
EUR 1540

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS136147-5x5mg 5x5mg
EUR 6695

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS378376-05mg 0.5mg
EUR 410

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS378376-5x05mg 5x0.5mg
EUR 1550

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS4753518-01mL 0.1mL
EUR 450

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS4753518-5x01mL 5x0.1mL
EUR 1540

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS531354-1mg 1mg
EUR 690

Mouse IgG2a Isotype Control

MBS531354-5x1mg 5x1mg
EUR 2945

Mouse IgG2a Isotype Control

ab-131-427 500 µg
EUR 290

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx139015-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C025 0.025 mg
EUR 99

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C100 0.1 mg
EUR 198

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx200574-50ug 50 ug
EUR 510

PE mouse IgG2a Isotype Control

E16FMCP002-050 50 tests
EUR 235.2
Description: Available in various conjugation types.

PE mouse IgG2a Isotype Control

E16FMCP002-100 100 Tests
EUR 336
Description: Available in various conjugation types.

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

E2790239 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx159557-100g 100 µg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx159557-10g 10 µg
EUR 325

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx159557-50g 50 µg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx139015-100l 100 µl
EUR 350

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx139015-500l 500 µl Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx405017-100g 100 µg
EUR 512.5

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx405075-100g 100 µg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx405075-250g 250 µg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx405075-25g 25 µg
EUR 362.5

Mouse IgG2a Isotype Control PE

MBS697144-01mg 0.1mg
EUR 225

Mouse IgG2a Isotype Control PE

MBS697144-5x01mg 5x0.1mg
EUR 965

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

MBS8576112-01mL 0.1mL
EUR 305

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

MBS8576112-01mLAF405L 0.1mL(AF405L)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

MBS8576112-01mLAF405S 0.1mL(AF405S)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

MBS8576112-01mLAF610 0.1mL(AF610)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

MBS8576112-01mLAF635 0.1mL(AF635)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control PE

MBS1801354-01mg 0.1mg
EUR 305

Mouse IgG2a Isotype Control PE

MBS1801354-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1120

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

MBS4753794-01mL 0.1mL
EUR 450

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

MBS4753794-5x01mL 5x0.1mL
EUR 1540

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx139012-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C025 0.025 mg
EUR 99

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C100 0.1 mg
EUR 198

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx200575-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405017-100tests 100 tests
EUR 760.8

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx405071-100tests 100 tests
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405075-100tests 100 tests
EUR 560.4

APC mouse IgG2a Isotype Control

E16FMCA002-050 50 tests
EUR 268.8
Description: Available in various conjugation types.

APC mouse IgG2a Isotype Control

E16FMCA002-100 100 Tests
EUR 403.2
Description: Available in various conjugation types.

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

E2790222 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx139012-100l 100 µl
EUR 350

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx139012-500l 500 µl Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx405071-100g 100 µg
EUR 325

Mouse IgG2a Isotype Control APC

MBS697147-01mg 0.1mg
EUR 235

Mouse IgG2a Isotype Control APC

MBS697147-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1025

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

MBS8576095-01mL 0.1mL
EUR 305

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

MBS8576095-01mLAF405L 0.1mL(AF405L)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

MBS8576095-01mLAF405S 0.1mL(AF405S)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

MBS8576095-01mLAF610 0.1mL(AF610)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

MBS8576095-01mLAF635 0.1mL(AF635)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control, APC

MBS8500905-100Tests 100Tests
EUR 305

Mouse IgG2a Isotype Control, APC

MBS8500905-50Tests 50Tests
EUR 235

Mouse IgG2a Isotype Control, APC

MBS8500905-5x100Tests 5x100Tests
EUR 1220

Mouse IgG2a Isotype Control APC

MBS1801351-01mg 0.1mg
EUR 305

Mouse IgG2a Isotype Control APC

MBS1801351-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1120

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

MBS4753778-01mL 0.1mL
EUR 450

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

MBS4753778-5x01mL 5x0.1mL
EUR 1540

APC mouse IgG2a Isotype Control

MBS9459473-100Tests 100Tests
EUR 290

APC mouse IgG2a Isotype Control

MBS9459473-50Tests 50Tests
EUR 230

APC mouse IgG2a Isotype Control

MBS9459473-5x100Tests 5x100Tests
EUR 1160

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx139014-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C025 0.025 mg
EUR 82.5

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C100 0.1 mg
EUR 165

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx200573-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405016-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405074-100tests 100 tests
EUR 493.2

FITC mouse IgG2a Isotype Control

E16FMCF002-050 50 tests
EUR 168
Description: Available in various conjugation types.

FITC mouse IgG2a Isotype Control

E16FMCF002-100 100 Tests
EUR 268.8
Description: Available in various conjugation types.

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

E2790235 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx159556-100g 100 µg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx159556-10g 10 µg
EUR 325

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx159556-50g 50 µg Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx139014-100l 100 µl
EUR 300

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx139014-500l 500 µl Ask for price

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405016-100g 100 µg
EUR 400

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405074-100g 100 µg
EUR 300

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

MBS697143-01mg 0.1mg
EUR 195

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

MBS697143-5x01mg 5x0.1mg
EUR 825

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

MBS8576108-01mL 0.1mL
EUR 305

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

MBS8576108-01mLAF405L 0.1mL(AF405L)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

MBS8576108-01mLAF405S 0.1mL(AF405S)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

MBS8576108-01mLAF610 0.1mL(AF610)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

MBS8576108-01mLAF635 0.1mL(AF635)
EUR 565

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

MBS1801353-01mg 0.1mg
EUR 280

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

MBS1801353-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1020

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

MBS4753790-01mL 0.1mL
EUR 450

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

MBS4753790-5x01mL 5x0.1mL
EUR 1540

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx139016-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx200576-100ug 100 ug
EUR 510

Temeljeno uglavnom na postocima vezanja, jedan od sva tri komercijalno dostupna Abs, IgH FITC iz Cedarlana, može dodatno odrediti svaki izotip. Tri nova IgF1-3, -18 i -19 mAb i vjerojatno IgH FITC iz Cedarlanea predstavljaju nam lijepe instrumente koji omogućuju potpuno iscrpljivanje ili obogaćivanje IgM (+) B stanica i/ili IgM ( -) T stanica u atlantskom lososu.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post

AIV Ag Test KitAIV Ag Test Kit

Avian Influenza Virus (AIV) Avian influenza refers to a disease caused by infection with avian (bird) influenza (flu) type A viruses. Infected birds shed the avian influenza virus in their