Utjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidima

Influence of Leukotrienes A4 and B4 on the Immunoglobulin Isotype Selection of Normal and Glucocorticoid-Treated Peripheral Blood Mononuclear Cells
Pokazujemo da LTA4 (10-100 ng/ml) i LTB4 (10-100 ng/ml) utječu na diferencijaciju B stanica i zamjenu izotipa u jedinstvenu diplomu. Za razliku od LTB4, LTA4 je selektivno pojačao sintezu IgG B stanica i PBMC u granicama između 30 i 110% (n = 6, p <0,005).
Ispod identičnih situacija, svaki LT poboljšava ekspresiju pročišćenih B stanica izazvanu IL-4 za 20-40%. PBMC tretiran glukokortikoidima (10–7M prednizolonom), koji je potvrdio pojačanu sintezu Ig (G, A, M, E), mijenja njihov uzorak izlučivanja izotipa nakon LT kostimulacije.
LT kostimulacija stanica tretiranih glukokortikoidima rezultira potisnutom sintezom IgG od 20 do 60% (n = 6, p <0,005) . Svaki LTA4 i LTB4 poboljšavaju sintezu IgE izazvanu IL-4- i glukokortikoidima. Naše znanje stoga savjetuje da LTA4 i LTB4 moduliraju sintezu imunoglobulina PBMC. Svaki lipidni posrednik vrši potpuno različite radnje pri izboru izotipa.

Imunološko oduzimanje za poboljšanu odluku u elektroforezi imunofiksacije proteina u serumu i  snagu volje izotipa protutijela  u pogođene osobe s autoantitijelima

Izotipi teških lanaca monoklonskih imunoglobulina niske faze obično su zatamnjeni u serumskoj imunofiksacijskoj elektroforezi (SIFE) teškom pozadinom poliklonskih imunoglobulina. Bez obzira na to, ispravna snaga volje izotipa teškog lanca ključna je za cjelokupnu prognozu, jer bi snaga volje izotipa autoantitijela mogla imati važnost u utvrđivanju terapijskih postupaka.
Imunološko oduzimanje (IS) primijenjeno je kod oboljele osobe s neuropatijom i autoantitijelom GD1a. IS dopušta identifikaciju srodnog teškog lanca povezanog s lambda nježnim ograničenjem lanca poznatog na preliminarnom SIFE -u uz izotipsku volju autoantitijela. Antiserumi specifični za određene osobe teški i lagani lanci korišteni su za iscrpljivanje određenih sorti imunoglobulina.
Osiromašenje imunoglobulina povezanih s kappa nježnim lancem omogućilo je nedvosmislenu snagu volje izotipa lambda nježnog lanca povezanog monoklonalnog pojasa niske faze da bude IgG Lambda. Selektivno iscrpljivanje imunoglobulina teškog lanca kappa, lambda, gama i mu korišteno je za otkrivanje izotipa IgG Kappa auto-antitijela.

Glavna proteomika mijeloidnih stanica i transkriptomika: značaj izotipa ß tubulina  za rad osteoklasta

Među hematopoetskim stanicama, osteoklasti (Oc) i nezrele dendritičke stanice (Dc) blisko su povezane mijeloidne stanice s različitim obilježjima; Oc sudjeluju u održavanju kostura, dok Dc uzorkuje postavku za međunarodne antigene. Takve specifičnosti ovise o dubokim modifikacijama ekspresije gena i proteina tijekom Oc i Dc diferencijacije.
Nudimo svjetske proteomske i transkriptomske analize glavnih miševa Oc i Dc, prvenstveno temeljene na jedinstvenom znanju o SILAC -u i RNAsequ. Utvrdili smo posebne potpise za Oc i Dc zajedno s genima i proteinima nepoznatih svojstava.
Konkretno, potvrdili smo da Oc i Dc imaju identičan repertoar izotipova α i β tubulina, međutim da je Oc specifičan, a više izotip β tubulina Tubb6 . U svakom mišjem i ljudskom Oc -u pokazujemo da je povišena ekspresija Tubb6 u Oc -u važna za pravilnu skupinu podosoma, a time i za izgradnju zone brtvljenja, koja održava opremu za resorpciju kosti.
Stoga je smanjenje ekspresije Tubb6 ometalo vježbu resorpcije Oc -a. Općenito, ovdje skrećemo pozornost na potencijalne nove regulatore biologije Oc i Dc i ilustriramo svrhovitu važnost repertoara izotipa tubulina u biologiji diferenciranih stanica.
Uzorci ekspresije i rasponi svih izotipova tubulina  analizirani u GFP-u Knock-In sojevima C. elegans
Većina organizama ima niz izotipova α- i β-tubulina koji naizgled doprinose raznolikosti značajki mikrotubula (MT). Da bismo shvatili svrhovite varijacije izotipa tubulina u Caenorhabditis elegans, koji ima 9 izotipa α-tubulina i 6 β-tubulina, sustavno smo konstruirali nulte mutante i sojeve GFP-fuzije za sve izotipe tubulina sa sustavom CRISPR/Cas9 i analizirali njihovu ekspresiju uzorci i rasponi u odraslim hermafroditima.
4 izotipa-α-tubulini TBA-1 i TBA-2 i β-tubulini TBB-1 i TBB-2-eksprimirani su u gotovo svim tkivima, s određenim tkivno-specifičnim spektrom. Različiti izotipovi su eksprimirani u određenim tkivima ili staničnim sortama u znatno nižim rasponima od široko izraženih izotipova.
4 izotipa (TBA-5, TBA-6, TBA-9 i TBB-4) eksprimirana su u brojnim podskupinama cilijarnih osjetnih neurona, a TBB-Four je neučinkovito uključen u MT mitotičkog vretena. Uzeti zajedno, sugeriramo da se MT u C. elegans prvenstveno sastoje od 4 široko izražena izotipa tubulina i da bi ugradnja male količine tkivno specifičnih izotipova mogla pridonijeti tkivno specifičnim svojstvima MT. Ovi novoizgrađeni sojevi mogu biti od pomoći za dodatno razjašnjavanje različitih uloga izotipa tubulina. Ključni izrazi: izotipi tubulina, mikrotubule, C. elegans.

Usporedna strukturna i svrhovita istraživanja inhibitora CDK9 4- (tiazol-5-il) -2- (fenilamino) pirimidin-5-karbonitrila savjetuju pretpostavku   selektivnosti izotipa .

Ciklin ovisna kinaza 9/ciklin T, heterodimer proteinske kinaze koja predstavlja optimistično pitanje produljenja transkripcije b, dobro je potvrđen cilj za terapiju niza bolesti, zajedno s većinom karcinoma i srčane hipertrofije.
Kako bismo mogli podržati dizajn inhibitora i racionalizirati premisu za selektivnost prema CDK9, proučili smo svojstva vezanja CDK šest potpuno različitih članova 4- (tiazol-5-il) -2- (fenilamino) pirimidina-5 -sakupljanje karbonitrila koje se veže za svaki CDK9/ciklin T i CDK2/ciklin A.
Otkrili smo da za dati CDK temperatura taljenja kompliciranog CDK/ciklina/inhibitora korelira ispravno s učinkovitošću inhibitora, što sugerira da je diferencijalna skenirajuća fluorimetrija (DSF) korisna ortogonalna mjera inhibitorne vježbe za ovu zbirku.
Sada smo upotrijebili DSF kako bismo pokazali da je vezanje tih spojeva nepristrano u prisutnosti ili odsutnosti repnog područja C-terminala CDK9, za razliku od vezanja CDK9-selektivnog inhibitora 5,6-diklorobenzimidazona-1-β -d-ribofuranozid (DRB).
Konačno, na temelju 11 kokristalnih konstrukcija koje su sigurne za CDK9/ciklin T ili CDK2/ciklin A, zaključujemo da selektivna inhibicija CDK9/ciklina T od strane članova 4- (tiazol-5-il) -2- (fenilamino) ishodi prikupljanja pirimidin-5-karbonitrila iz relativne savitljivosti energetskog web mjesta CDK9 razumnije nego od stvaranja posebnih polarnih kontakata.
Utjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidima

Protutijela koja prepoznaju svaki izotip IgM   u atlantskom lososu.

Identifikacija i karakterizacija subpopulacija stanica uključenih u imunološke reakcije na invazivne organizme važne su za razumijevanje mehanizama zaštite od bolesti. U smanjenju kralježnjaka poput teleost riba, u odnosu na sisavce, podskupine imunoloških stanica ipak su loše ocrtane, uglavnom kao posljedica nedostatka primjenjivih radnih instrumenata poput antitijela i svrhovitih testova.
Membrane sigurne molekule, poput imunoglobulina (Ig), djeluju na stanične markere za određene podskupine stanica i identifikaciju stanica ovisi o proizvodnji određenih antitijela u smjeru tih molekula. Trenutno ispitivanje ima za cilj pronaći instrumente za odvajanje IgM optimističnih (IgM (+)) B stanica od nepovoljnih IgM populacija (IgM (-)) ne-B stanica pomoću cirkulacijske citometrije.
Brojna monoklonska protutijela (mAbs) i jedno poliklonalno antitijelo (pAb) na svaku kalifornijsku pastrvu (Oncorhynchus mykiss) i atlantski losos (Salmo salar) IgM, komercijalno nabavljeni ili domaće proizvodnje, ispitani su radi prepoznavanja atlantskog lososa IgM (+) stanice. Leukociti su uklonjeni iz periferne krvi (PB), slezene (S) i bubrega glave (HK) i obojeni sa svim mAb i pAb, kako bi vjerojatno potvrdili približnu raznolikost stanica IgM (+) unutar odgovarajućih tkiva u lososu.
Na naš šok, ova naizgled laka aktivnost nije otkrila usporedive uzorke bojenja za sva antitijela kako se očekivalo, međutim pronađene su razumno velike varijacije unutar niza pozitivno obojenih stanica. Ukratko, pozitivno obojene stanice svakog antitijela bile su u rasponu od ispod 5% do iznad 80% sa usporedivim omjerima između antitijela u svakom tkivu.
Tri najčešće korištena mAbs, 4c10, N2 i 1,14; inicijalno proizvedene u smjeru IgM kalifornijske pastrve, priznaju samo dio B stanica lososa kao što je prethodno dokazano za vezanje 4c10 mAb samo za izotip IgM-A. Za usporedbu, naša tri nova mAb, IgF1-3, -18 i -19, vežu se za svaki izotip IgM -A i -B kao što je dokazano korištenjem unutarstaničnog bojenja 293T stanica transficiranih sa svakim IgM -A i -B konstruktom.

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405070-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405073-05mg 0.5 mg
EUR 994.8

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-724-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-724-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a isotype control, purified

20102-102 100 ug
EUR 169.2

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2a Isotype Control Biotin

1B-724-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2a Isotype Control Biotin

1B-724-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-458-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-458-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx139012-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx139013-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx139014-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx139015-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx139016-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx200573-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx200574-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx200575-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx200576-100ug 100 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405014-01mg 0.1 mg
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405016-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Mouse IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405017-100tests 100 tests
EUR 760.8

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx405071-100tests 100 tests
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405072-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405074-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405075-100tests 100 tests
EUR 560.4

Mouse IgG2a Isotype control; Concentrate

NG905C 1 ml
EUR 428.4

Mouse IgG2a FITC (isotype control)

MG2bF-25 25 Tests
EUR 270

Mouse IgG2a Isotype Control PerCP

PC-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control PerCP

PC-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Rat IgG2a Isotype Control

11-168-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Rat IgG2a Isotype Control

abx200644-500ug 500 ug
EUR 577.2

Rat IgG2a Isotype Control

abx405022-1ml 1 ml
EUR 360

Rat IgG2a Isotype Control

abx405024-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG2a Isotype Control

abx405027-1mg 1 mg
EUR 678

Rat IgG2a Isotype Control

abx405045-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG2a Isotype Control

20-abx405047
  • EUR 360.00
  • EUR 526.80
  • 0.1 mg
  • 1 mg

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AA-100 100 µg
EUR 374.5

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AA-25 25 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-200 200 µg
EUR 549.22

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-50 50 µg
EUR 269.66

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-200 200 µg
EUR 374.5

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-50 50 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-100 100 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-25 25 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-100 100 µg
EUR 688.99

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-50 50 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-500 500 µg
EUR 479.33

Mouse IgG2a (FITC) / Mouse IgG2a (RPE) Isotype Control

abx405002-50tests 50 tests
EUR 744

Mouse IgG2a-Biotin conjugate (isotype control)

20102-102-B 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG2a-FITC conjugate (isotype control)

20102-102-F 50 tests
EUR 196.8

Mouse IgG2a-HRP conjugate (isotype control)

20102-102-HP 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG2a-PE conjugate (isotype control)

20102-102-PE 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG2a Isotype Control (Azide free)

abx139007-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-458-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-458-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-724-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-724-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor700

A7-724-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor700

A7-724-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-458-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-458-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-724-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-724-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control (CF-Blue)

abx200577-100ug 100 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (OC-515)

abx200578-100ug 100 ug
EUR 577.2

Mouse IgG2a Isotype Control (APC-C750)

abx200579-50ug 50 ug
EUR 944.4

Mouse IgG2a Isotype Control Pacific Blue

PB-724-C025 0.025 mg
EUR 166.8

Mouse IgG2a Isotype Control Pacific Blue

PB-724-C100 0.1 mg
EUR 285.6

Rat IgG2a Isotype Control PE

1P-168-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Rat IgG2a Isotype Control PE

1P-168-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Rat IgG2a unconjugated (isotype control)

20005-12 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG2a Isotype Control Purified

11-168-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405023-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405025-100tests 100 tests
EUR 410.4

Rat IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405026-100tests 100 tests
EUR 427.2

Rat IgG2a Isotype Control (APC)

abx405043-100tests 100 tests
EUR 510

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405044-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405046-01mg 0.1 mg
EUR 410.4

Rat IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405048-100tests 100 tests
EUR 427.2

Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free

10-458-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free

10-458-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a-PE-Cy5 conjugate (isotype control)

20102-102-PC5 50 Tests
EUR 270

Mouse IgG2a Isotype Control Purified Low Endotoxin

12-724-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control, FITC Conjugated mAb

28274-50Tests 50 Tests
EUR 302.4

Mouse IgG2a Isotype Control, PE Conjugated mAb

28275-50Tests 50 Tests
EUR 302.4

Mouse IgG2a Isotype control; Ready-To-Use

NG905 7 ml
EUR 400.8

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), Untagged-100ug

QAB66-100ug 100ug
EUR 169.2

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), APC-100ug

QAB66-APC-100ug 100ug
EUR 229.2

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), FITC-100ug

QAB66-F-100ug 100ug
EUR 169.2

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PerCP-100ug

QAB66-PCP-100ug 100ug
EUR 249.6

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PE-100ug

QAB66-PE-100ug 100ug
EUR 218.4

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), V450-100ug

QAB66-V450-100ug 100ug
EUR 259.2

Rat IgG2a (FITC) / Rat IgG2a (RPE) Isotype Control

abx405004-100tests 100 tests
EUR 760.8

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein

35R-0027 100 ug
EUR 198
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein

Rat IgG2a-APC conjugate (isotype control)

20005-12-APC 25 tests
EUR 242.4

Rat IgG2a-Biotin conjugate (isotype control)

20005-12-B 100 ug
EUR 242.4

Rat IgG2a-FITC conjugate (isotype control)

20005-12-F 100 ug
EUR 270

Rat IgG2a-HRP conjugate (isotype control)

20005-12-HP 100 ug
EUR 242.4

Rat IgG2a Isotype Control LOW ENDOTOXIN

12-168-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG1 (FITC) / Mouse IgG2a (RPE) Isotype Control

abx405003-50tests 50 tests
EUR 744

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), APC-Cy7-100ug

QAB66-APC7-100ug 100ug
EUR 240

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PerCP-Cy5.5-100ug

QAB66-PCP55-100ug 100ug
EUR 249.6

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PE-Cy7-100ug

QAB66-PE7-100ug 100ug
EUR 240

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), QFluor-710-100ug

QAB66-QF710-100ug 100ug
EUR 259.2

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

35R-0008 100 ug
EUR 282
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (PE)

35R-0016 100 ug
EUR 360
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (PE)

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (biotin)

35R-0023 100 ug
EUR 249.6
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (biotin)

IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein

35R-0030 100 ug
EUR 217.2
Description: Mouse monoclonal IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (allophycocyanin)

35R-0034 50 ug
EUR 282
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (allophycocyanin)

Rat IgG2a-R-PE conjugate (isotype control)

20005-12-PE 25 tests
EUR 242.4

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), Untagged-100ug

QAB64-100ug 100ug
EUR 157.2

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), APC-100ug

QAB64-APC-100ug 100ug
EUR 249.6

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), FITC-100ug

QAB64-F-100ug 100ug
EUR 169.2

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), PE-100ug

QAB64-PE-100ug 100ug
EUR 229.2

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), V450-100ug

QAB64-V450-100ug 100ug
EUR 259.2

Mouse IgG2a Isotype Control DyLight® 488

L4-724-C100 0.1 mg
EUR 255.6

Mouse IgG2a Isotype Control DyLight® 650

L6-724-C100 0.1 mg
EUR 255.6

Mouse IgG2a Control

ICIGG2AA-50 50 µg
EUR 387.6

Mouse IgG2a Control

ICIGG2AB-100 100 µg
EUR 239.4

Mouse IgG2a Control

ICIGG2ACFB-100 100 µg
EUR 387.6

Mouse IgG2a Control

ICIGG2AF-100 100 µg
EUR 239.4

Mouse IgG2a Control

ICIGG2APE-50 50 µg
EUR 387.6

Mouse IgG2a Control

ICIGG2APP-100 100 µg
EUR 387.6

Mouse IgG2a Control

ICIGG2APP5.5-100 100 µg
EUR 387.6

Mouse IgG2a Control

ICIGG2APU-100 100 µg
EUR 239.4

IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

35R-0011 100 ug
EUR 282
Description: Mouse monoclonal IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

Temeljeno uglavnom na postocima vezanja, jedan od sva tri komercijalno dostupna Abs, IgH FITC iz Cedarlana, može dodatno odrediti svaki izotip. Tri nova IgF1-3, -18 i -19 mAb i vjerojatno IgH FITC iz Cedarlanea predstavljaju nam lijepe instrumente koji omogućuju potpuno iscrpljivanje ili obogaćivanje IgM (+) B stanica i/ili IgM ( -) T stanica u atlantskom lososu.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post

AIV Ag Test KitAIV Ag Test Kit

Avian Influenza Virus (AIV) Avian influenza refers to a disease caused by infection with avian (bird) influenza (flu) type A viruses. Infected birds shed the avian influenza virus in their