Beraprost pojačava proizvodnju antigen-specifičnih izotipa IgG bez moduliranja stvaranja zametnih stanica B stanica i sazrijevanja afiniteta.

Beraprost enhances production of antigen-specific IgG isotypes without modulating germinal center B cell generation and the affinity maturation.
Priznaju se sposobnosti imunološke regulacije lipidnih medijatora. Prostaglandini (PG) su izvedeni iz fosfolipida ciklooksigenazom-2 (COX-2) u upalnim tkivima. Prvenstveno na temelju naših ranijih saznanja koja upućuju na imuno -modulirajuću vježbu prostaciklina, pretpostavili smo da PG -ovi promiču humoralne imunološke odgovore in vivo.
Kako bismo provjerili ovo nagađanje, ispitali smo utjecaj analoga prostaciklina analoga beraprosta i PGE2 na odgovore protutijela izazvane imunizacijom miševa hemocijaninom u ključaonici (KLH). Beraprost je korišten kao rezultat izuzetno nestabilnog svojstva prostaciklina . Naši rezultati potvrdili su da je beraprost zasigurno promicao proizvodnju anti-KLH antitijela, koja je ovisila o dozi, a posebno na beraprost kao rezultat PGE2 nije modulirala odgovor antitijela za razliku od kontrola.
Pojačani utjecaj beraprosta reproduciran je unutar sekundarnih odgovora, što upućuje na to da je beraprost na cijelu glavnu reakciju značajno utjecao na tehnologiju reminiscencije B stanica. Evaluacija izotipova anti-KLH antitijela otkrila je da je beraprost potaknuo proizvodnju subzotipova IgA i IgG, ali ne i IgM.
Ipak, primjena beraprosta nije utjecala na tehnologiju zametnih srednjih B stanica i afinitet anti-KLH antitijela. Da bismo provjerili ove ishode, imunizirali smo COX-2 nokaut miševe s KLH-om i analizirali jesu li rezultati s miševima divljeg tipa preslikani u odsutnosti PG-a.
Prvi i sekundarni odgovor protutijela znatno su oslabljeni kod KO životinja. Stupnjevi pod-podtipova i IgA anti-KLH IgG značajno su smanjeni kod KO miševa, dok su ti IgM slični kontroli. Ovi ishodi otkrivaju neprepoznatu izvedbu PG -a unutar humoralnih imunoloških odgovora.
Ekspresija specifična za tip i izotip i regulacija β-tubulina u glavnim stanicama koje ulaze u njuh i Schwannovim stanicama in vitro.
Stanice koje ulaze u miris (OEC) i Schwannove stanice (SC) blisko su povezane stanice sa svojstvima koja potiču regeneraciju. Usporedna evaluacija ekspresije gena posebno je povezana jer bi mogla razjasniti rezultate i informacije specifične za stanični tip pomoću svake vrste stanica u određene medicinske funkcije.
Unutar trenutnog ispitivanja ciljali smo na ekspresiju izotipa β-tubulina u velikim odraslim psećim glijama kao translacijski divovski životinjski maneken. β-tubulini do sada su proučavani prvenstveno u tumorima koji nisu neuroni i implicirani u tumorigenom razvoju. Ovdje predstavljamo da su glavni OEC i SC eksprimirali mRNA izotipa βII-V izotipa.
Zanimljivo je da je ekspresija mRNA i proteina βIII-tubulina bila prekomjerna u OEC-ima, a niska u SC-ima, dok je faktor razvoja fibroblasta-2 (FGF-2) inducirao njegovu smanjenu regulaciju u svakoj vrsti stanica u istoj mjeri. To se razlikovalo od mRNA βV-tubulina koja je bila podjednako izražena u svakoj vrsti stanica i nepromijenjena FGF-2.
Imunocitokemijska procjena otkrila je da OEC kulture sadrže bolji udio βIII-tubulin-pozitivnih stanica u usporedbi sa SC kulturama. Dodavanje FGF-2 smanjilo je raznolikost stanica pozitivnih na βIII-tubulin u svakoj kulturi i značajno povećalo udio stanica s multipolarnom morfologijom.
Uzeti zajedno, prikazujemo ekspresiju specifičnu za stanični tip (βIII) i izotip specifičnu regulaciju (βIII, βV) izotipova β- tubulina u OEC-ima i SC-ima. Dok diferencijalna ekspresija βIII-tubulina u glavnim vrstama glija stanica s ekvivalentnim proliferativnim ponašanjem zalaže se za nove sposobnosti koje nisu povezane s tumorskim razvojem, robusna ekspresija βIII-tubulina u OEC-ovima mogla bi pomoći razjasniti posebna svojstva ove vrste glijalnih stanica.

CD8aa i -αβ  izotipovi  jednako su regrutirani na imunološki sinapse preko njihove sposobnosti da se vežu na MHC klase I.

Komplementacija bimolekularne fluorescencije korištena je za konstruiranje molekula CD8 kako bi se dimeri CD8αα i CD8αβ mogli neovisno vizualizirati na podu T stanice tijekom prepoznavanja antigena. Koristeći ovu metodu, pokazujemo da se CD8αα regrutira u imunološku sinapsu gotovo pored CD8αβ, međutim, kao rezultat kinaze Lck asocira prvenstveno na CD8αβ u lipidnim splavovima, CD8αα je slabiji ko-receptor.
Tijekom prepoznavanja robusnog CD8αα liganda H2-TL, CD8αα se prvenstveno regrutira. Dakle, regrutiranje 2 vrste CD8 korelira s njihovim relativnim vezanjem za pristupačne ligande, više nego s mogućnostima ko-receptora vrste CD8.
Beraprost pojačava proizvodnju antigen-specifičnih izotipa IgG bez moduliranja stvaranja zametnih stanica B stanica i sazrijevanja afiniteta.

Ekspresiju Tubb3, izotipa beta-tubulina  , reguliraju androgeni u stanicama Sertolija miša i štakora.

Naša ranija evaluacija miševa nokautiranih stanica SCTO (SCARKO) iz Sertolijevih stanica otkrila je da su brojni citoskeletni elementi mogući cilj kretanja androgena. Ovdje smo otkrili da je jedan od ovih elemenata, izotip beta-tubulina Tubb3, različito reguliran u testisima od SCARKO miševa (u odnosu na kontrole s leglom) od postnatalnog 10. dana do zrelosti.
Gen Tubb3 je u tom pogledu ekskluzivan, budući da 10. dana AR ne značajno regulira različite gene beta-tubulina. Dodatno smo okarakterizirali androgenu regulaciju Tubb3 in vivo i in vitro i pokazali da je to očuvana karakteristika kod svakog miša i štakora.
Kako bismo analizirali jesu li androgeni odmah regulirali ekspresiju Tubb3, pregledali smo dijelove odgovora na androgene (AREs) unutar gena Tubb3. In silico evaluacija otkrila je prisutnost 4 ARE motiva u Tubb3 intronu 1, od kojih se dva vežu za AR in vitro.
Mutacija jedne od ovih (ARE1) snažno je smanjila ekspresiju reporterskog gena ovisnu o androgenima. Ovi ishodi, zajedno s otkrićem da se AR veže za područje ARE Tubb3 in vivo, govore da je Tubb3 izravni cilj AR. Naše znanje jača konkurenciju da androgeni ostvaruju svoje rezultate na spermatogenezi, djelomično, modulacijom citoskeleta Sertolijevih stanica.
Androgenska regulacija beta-tubulina dodatno je opisana u neuronima, učvršćujući već prepoznatu sličnost u skupini mikrotubula u procesima i neuronima Sertolijevih stanica, jednoj različitoj vrsti stanica tijekom koje se smatra da se eksprimira Tubb3.Izotoglobulinski izotipi  holštajn krava u laktaciji kategorizirani su kao prekomjerni uobičajeni i niski imunološki odgovori tipa 1 ili -2.
Zarazne bolesti štetne su za dobrobit i ekonomski sustav stočarske djelatnosti. Promatranja dokaza goveda protiv čistih infekcija implicirala su izvedivost uzgoja stoke za otpornost na bolesti. Istraživanja svinja odabranih za imunološke odgovore posredovane protutijelima (AMIR) i stanicama (CMIR) pokazala su povišenu imunološku reakciju koja sugerira povećanu sigurnost za svaki odgovor vrste 2, odnosno sorte 1.
Štoviše, čiste ili sintetičke infekcije goveda smatraju da je proizvodnja specifičnih izotipova imunoglobulina (Ig) M, IgG1 i IgG2 bitna za zaštitu od patogena. U stvarnosti, omjeri IgG1/IgG2 ponekad se koriste za određivanje prevladavaju li odgovori 1 (CMIR) ili 2 (AMIR) nakon imunizacije ili infekcije.
Ciljevi ovog ispitivanja su posljedica ove činjenice; (1) procijeniti reakcije pristranosti izotipa Ig izolata na Candida albicans i lizozim bjelanjka kokošijeg jaja (HEWL) u krava kategoriziranih kao prekomjerno odgovorne osobe (HR), uobičajene osobe s odgovorima (AR) ili niske reakcije (LR) prvenstveno na temelju AMIR ili CMIR; (2) kako bi se utvrdilo jesu li ocjene prvenstveno temeljene na IFN-γ (citokin vrste 1) i DTH odgovorima analogne po ocjeni; i (3) za procjenu IFN-γ, Ig izotipova i DTH korelacija.
Otkriveni su odgovori protutijela na HEWL i DTH na C. albicans tako da su krave fenotipski kategorizirane kao HR, AR i LR za AMIR ili CMIR s vitalnim varijacijama (p ≤ 0,05) među kategoriziranim timovima. IFN-γ izazvan C. albicans dopušta klasifikaciju krava, od kojih su neke imale istu ocjenu kao i DTH odgovor. Donji omjer IgG1/IgG2 bio je prema pročišćenom antigenu C. albicans (candin), međutim nisu primijećene varijacije u omjerima anti-HEWL ili anti-kandin IgG1/IgG2 između kategoriziranih timova.

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AA-25 25 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-200 200 µg
EUR 549.22

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-50 50 µg
EUR 269.66

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-200 200 µg
EUR 374.5

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-50 50 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-100 100 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-25 25 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-100 100 µg
EUR 688.99

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-50 50 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-500 500 µg
EUR 479.33

Rat IgG2a Isotype Control PE

1P-168-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Rat IgG2a Isotype Control PE

1P-168-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Rat IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405026-100tests 100 tests
EUR 427.2

Rat IgG2a Isotype Control (APC)

abx405043-100tests 100 tests
EUR 510

Rat IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405048-100tests 100 tests
EUR 427.2

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405025-100tests 100 tests
EUR 410.4

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405046-01mg 0.1 mg
EUR 410.4

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405023-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405044-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Rat IgG2a Isotype Control Purified

11-168-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139004-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139005-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx139009-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx200572-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405013-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405015-05mg 0.5 mg
EUR 828

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405018-1mg 1 mg
EUR 1328.4

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405070-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control

abx405073-05mg 0.5 mg
EUR 994.8

Mouse IgG2a Isotype Control

10R-I117d 1 mg
EUR 663.6
Description: Purified Mouse IgG2a Isotype Control

Rat IgG2a (FITC) / Rat IgG2a (RPE) Isotype Control

abx405004-100tests 100 tests
EUR 760.8

Rat IgG2a Isotype Control LOW ENDOTOXIN

12-168-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Rat IgG2a unconjugated (isotype control)

20005-12 100 ug
EUR 196.8

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx139015-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (PE)

abx200574-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control PE

1P-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx139012-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx200575-50ug 50 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405017-100tests 100 tests
EUR 760.8

Mouse IgG2a Isotype Control (APC)

abx405071-100tests 100 tests
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405075-100tests 100 tests
EUR 560.4

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control APC

1A-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx139014-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx200573-100ug 100 ug
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405016-01mg 0.1 mg
EUR 610.8

Mouse IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405074-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2a Isotype Control FITC

1F-724-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx139016-01mg 0.1 mg
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (PerCP)

abx200576-100ug 100 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control PerCP

PC-724-C025 0.025 mg
EUR 146.4

Mouse IgG2a Isotype Control PerCP

PC-724-C100 0.1 mg
EUR 244.8

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), PE-100ug

QAB64-PE-100ug 100ug
EUR 229.2

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx139013-01mg 0.1 mg
EUR 460.8

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405014-01mg 0.1 mg
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405072-100tests 100 tests
EUR 493.2

Mouse IgG2a Isotype Control Biotin

1B-724-C025 0.025 mg
EUR 129.6

Mouse IgG2a Isotype Control Biotin

1B-724-C100 0.1 mg
EUR 212.4

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), APC-100ug

QAB64-APC-100ug 100ug
EUR 249.6

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), FITC-100ug

QAB64-F-100ug 100ug
EUR 169.2

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), V450-100ug

QAB64-V450-100ug 100ug
EUR 259.2

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-458-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-458-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-724-C025 0.025 mg
EUR 105.6

Mouse IgG2a Isotype Control Purified

11-724-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a isotype control, purified

20102-102 100 ug
EUR 169.2

Rat IgG2a-APC conjugate (isotype control)

20005-12-APC 25 tests
EUR 242.4

Rat IgG2a-HRP conjugate (isotype control)

20005-12-HP 100 ug
EUR 242.4

Rat IgG2a-FITC conjugate (isotype control)

20005-12-F 100 ug
EUR 270

Mouse IgG2a FITC (isotype control)

MG2bF-25 25 Tests
EUR 270

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), Untagged-100ug

QAB64-100ug 100ug
EUR 157.2

Rat IgG2a-Biotin conjugate (isotype control)

20005-12-B 100 ug
EUR 242.4

Mouse IgG2a Isotype Control (OC-515)

abx200578-100ug 100 ug
EUR 577.2

Mouse IgG2a Isotype Control (CF-Blue)

abx200577-100ug 100 ug
EUR 510

Mouse IgG2a Isotype Control (Azide free)

abx139007-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Mouse IgG2a Isotype Control (APC-C750)

abx200579-50ug 50 ug
EUR 944.4

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), PerCP-Cy5.5-100ug

QAB64-PCP55-100ug 100ug
EUR 240

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), PE-Cy5-100ug

QAB64-PE5-100ug 100ug
EUR 249.6

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), PE-Cy7-100ug

QAB64-PE7-100ug 100ug
EUR 240

Rat IgG2a-R-PE conjugate (isotype control)

20005-12-PE 25 tests
EUR 242.4

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein

35R-0027 100 ug
EUR 198
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), APC-Cy7-100ug

QAB64-APC7-100ug 100ug
EUR 301.2

Mouse IgG2a (FITC) / Mouse IgG2a (RPE) Isotype Control

abx405002-50tests 50 tests
EUR 744

Mouse IgG2a Isotype Control Pacific Blue

PB-724-C025 0.025 mg
EUR 166.8

Mouse IgG2a Isotype Control Pacific Blue

PB-724-C100 0.1 mg
EUR 285.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-458-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-458-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-724-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor488

A4-724-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor700

A7-724-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor700

A7-724-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-458-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-458-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-724-C025 0.025 mg
EUR 178.8

Mouse IgG2a Isotype Control Alexa Fluor647

A6-724-C100 0.1 mg
EUR 309.6

Rat IgG2a Isotype Control (2A3), QFluor-710-100ug

QAB64-QF710-100ug 100ug
EUR 240

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PE-100ug

QAB66-PE-100ug 100ug
EUR 218.4

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (PE)

35R-0016 100 ug
EUR 360
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (PE)

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), APC-100ug

QAB66-APC-100ug 100ug
EUR 229.2

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), FITC-100ug

QAB66-F-100ug 100ug
EUR 169.2

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), V450-100ug

QAB66-V450-100ug 100ug
EUR 259.2

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

35R-0008 100 ug
EUR 282
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PerCP-100ug

QAB66-PCP-100ug 100ug
EUR 249.6

Mouse IgG2a Isotype Control, PE Conjugated mAb

28275-50Tests 50 Tests
EUR 302.4

Mouse IgG2a-PE conjugate (isotype control)

20102-102-PE 50 Tests
EUR 196.8

Rat IgG2a-R-PE-Cy5.5 conjugate (isotype control)

20005-12-PC5 25 tests
EUR 255.6

Mouse IgG2a-HRP conjugate (isotype control)

20102-102-HP 50 Tests
EUR 196.8

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (biotin)

35R-0023 100 ug
EUR 249.6
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (biotin)

Mouse IgG2a Isotype Control, FITC Conjugated mAb

28274-50Tests 50 Tests
EUR 302.4

Mouse IgG2a-FITC conjugate (isotype control)

20102-102-F 50 tests
EUR 196.8

Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free

10-458-C025 0.025 mg
EUR 104.4

Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free

10-458-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), Untagged-100ug

QAB66-100ug 100ug
EUR 169.2

Mouse IgG2a-Biotin conjugate (isotype control)

20102-102-B 50 Tests
EUR 196.8

Mouse IgG2a Isotype control (purified) validated f

NG905 7 ml
EUR 245
Description: Mouse IgG2a Isotype control (purified) validated for IHC; Ready-To-Use

Mouse IgG2a Isotype control (purified) validated f

NG905C 1 ml
EUR 285
Description: Mouse IgG2a Isotype control (purified) validated for IHC; Concentrate

Mouse IgG2a Isotype Control Purified Low Endotoxin

12-724-C100 0.1 mg
EUR 163.2

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PerCP-Cy5.5-100ug

QAB66-PCP55-100ug 100ug
EUR 249.6

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), PE-Cy7-100ug

QAB66-PE7-100ug 100ug
EUR 240

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), APC-Cy7-100ug

QAB66-APC7-100ug 100ug
EUR 240

IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein

35R-0030 100 ug
EUR 217.2
Description: Mouse monoclonal IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein

Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4), QFluor-710-100ug

QAB66-QF710-100ug 100ug
EUR 259.2

IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (allophycocyanin)

35R-0034 50 ug
EUR 282
Description: Rat monoclonal IgG2a Isotype Control Fc fusion protein (allophycocyanin)

Mouse IgG2a-PE-Cy5 conjugate (isotype control)

20102-102-PC5 50 Tests
EUR 270

Mouse IgG2a Isotype Control DyLight® 488

L4-724-C100 0.1 mg
EUR 255.6

Mouse IgG2a Isotype Control DyLight® 650

L6-724-C100 0.1 mg
EUR 255.6

Mouse IgG1 (FITC) / Mouse IgG2a (RPE) Isotype Control

abx405003-50tests 50 tests
EUR 744

IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein (PE)

35R-0019 100 ug
EUR 308.4
Description: Mouse monoclonal IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein (PE)

IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

35R-0011 100 ug
EUR 282
Description: Mouse monoclonal IgG2a kappa Isotype Control Fc fusion protein (FITC)

IgG2a isotype control Monoclonal Antibody [C1.18], FITC Conjugated

A24004 200 µg Ask for price

Rat IgG-PE conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-PE 25 tests
EUR 242.4

Rat IgG-HRP conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-HP 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-FITC conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-F 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG-Biotin conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-B 100 ug
EUR 196.8

Rat IgG1 Isotype Control

abx405020-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG1 Isotype Control

abx405039-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG1 Isotype Control

20-abx405041
  • EUR 360.00
  • EUR 526.80
  • 0.1 mg
  • 1 mg

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1A-100 100 µg
EUR 654.05

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1A-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1F-50 50 µg
EUR 357.02

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1F-500 500 µg
EUR 1055.9

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PE-100 100 µg
EUR 636.58

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PE-25 25 µg
EUR 304.61

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PP5.5-100 100 µg
EUR 706.46

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PP5.5-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PU-50 50 µg
EUR 217.25

Rat IgG1 Isotype Control

RIGG1PU-500 500 µg
EUR 479.33

Rat IgG2c Isotype Control

abx405034-025mg 0.25 mg
EUR 644.4

Rat IgG2b Isotype Control

abx405051-05mg 0.5 mg
EUR 460.8

Rat IgG2b Isotype Control

20-abx405053
  • EUR 360.00
  • EUR 526.80
  • 0.1 mg
  • 1 mg

Odgovori anti-HEWL IgG1 i IgG2 21. dana nakon imunizacije negativno su i značajno povezani s DTH-om na candin u 24 sata. Nije bilo vitalne povezanosti između odgovora anti-HEWL ili anti-candin IgG1 ili IgG2 s IFN-γ. U prvom redu na temelju pristranosti izotipa Ig, IFN-γ i DTH odgovora, zaključeno je da se imunizacija s C. albicans može upotrijebiti za kategorizaciju CMIR krava odgovornih prvenstveno na temelju očitanja DTH.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post