Beraprost pojačava proizvodnju antigen-specifičnih izotipa IgG bez moduliranja stvaranja zametnih stanica B stanica i sazrijevanja afiniteta.

Beraprost enhances production of antigen-specific IgG isotypes without modulating germinal center B cell generation and the affinity maturation.
Priznaju se sposobnosti imunološke regulacije lipidnih medijatora. Prostaglandini (PG) su izvedeni iz fosfolipida ciklooksigenazom-2 (COX-2) u upalnim tkivima. Prvenstveno na temelju naših ranijih saznanja koja upućuju na imuno -modulirajuću vježbu prostaciklina, pretpostavili smo da PG -ovi promiču humoralne imunološke odgovore in vivo.
Kako bismo provjerili ovo nagađanje, ispitali smo utjecaj analoga prostaciklina analoga beraprosta i PGE2 na odgovore protutijela izazvane imunizacijom miševa hemocijaninom u ključaonici (KLH). Beraprost je korišten kao rezultat izuzetno nestabilnog svojstva prostaciklina . Naši rezultati potvrdili su da je beraprost zasigurno promicao proizvodnju anti-KLH antitijela, koja je ovisila o dozi, a posebno na beraprost kao rezultat PGE2 nije modulirala odgovor antitijela za razliku od kontrola.
Pojačani utjecaj beraprosta reproduciran je unutar sekundarnih odgovora, što upućuje na to da je beraprost na cijelu glavnu reakciju značajno utjecao na tehnologiju reminiscencije B stanica. Evaluacija izotipova anti-KLH antitijela otkrila je da je beraprost potaknuo proizvodnju subzotipova IgA i IgG, ali ne i IgM.
Ipak, primjena beraprosta nije utjecala na tehnologiju zametnih srednjih B stanica i afinitet anti-KLH antitijela. Da bismo provjerili ove ishode, imunizirali smo COX-2 nokaut miševe s KLH-om i analizirali jesu li rezultati s miševima divljeg tipa preslikani u odsutnosti PG-a.
Prvi i sekundarni odgovor protutijela znatno su oslabljeni kod KO životinja. Stupnjevi pod-podtipova i IgA anti-KLH IgG značajno su smanjeni kod KO miševa, dok su ti IgM slični kontroli. Ovi ishodi otkrivaju neprepoznatu izvedbu PG -a unutar humoralnih imunoloških odgovora.
Ekspresija specifična za tip i izotip i regulacija β-tubulina u glavnim stanicama koje ulaze u njuh i Schwannovim stanicama in vitro.
Stanice koje ulaze u miris (OEC) i Schwannove stanice (SC) blisko su povezane stanice sa svojstvima koja potiču regeneraciju. Usporedna evaluacija ekspresije gena posebno je povezana jer bi mogla razjasniti rezultate i informacije specifične za stanični tip pomoću svake vrste stanica u određene medicinske funkcije.
Unutar trenutnog ispitivanja ciljali smo na ekspresiju izotipa β-tubulina u velikim odraslim psećim glijama kao translacijski divovski životinjski maneken. β-tubulini do sada su proučavani prvenstveno u tumorima koji nisu neuroni i implicirani u tumorigenom razvoju. Ovdje predstavljamo da su glavni OEC i SC eksprimirali mRNA izotipa βII-V izotipa.
Zanimljivo je da je ekspresija mRNA i proteina βIII-tubulina bila prekomjerna u OEC-ima, a niska u SC-ima, dok je faktor razvoja fibroblasta-2 (FGF-2) inducirao njegovu smanjenu regulaciju u svakoj vrsti stanica u istoj mjeri. To se razlikovalo od mRNA βV-tubulina koja je bila podjednako izražena u svakoj vrsti stanica i nepromijenjena FGF-2.
Imunocitokemijska procjena otkrila je da OEC kulture sadrže bolji udio βIII-tubulin-pozitivnih stanica u usporedbi sa SC kulturama. Dodavanje FGF-2 smanjilo je raznolikost stanica pozitivnih na βIII-tubulin u svakoj kulturi i značajno povećalo udio stanica s multipolarnom morfologijom.
Uzeti zajedno, prikazujemo ekspresiju specifičnu za stanični tip (βIII) i izotip specifičnu regulaciju (βIII, βV) izotipova β- tubulina u OEC-ima i SC-ima. Dok diferencijalna ekspresija βIII-tubulina u glavnim vrstama glija stanica s ekvivalentnim proliferativnim ponašanjem zalaže se za nove sposobnosti koje nisu povezane s tumorskim razvojem, robusna ekspresija βIII-tubulina u OEC-ovima mogla bi pomoći razjasniti posebna svojstva ove vrste glijalnih stanica.

CD8aa i -αβ  izotipovi  jednako su regrutirani na imunološki sinapse preko njihove sposobnosti da se vežu na MHC klase I.

Komplementacija bimolekularne fluorescencije korištena je za konstruiranje molekula CD8 kako bi se dimeri CD8αα i CD8αβ mogli neovisno vizualizirati na podu T stanice tijekom prepoznavanja antigena. Koristeći ovu metodu, pokazujemo da se CD8αα regrutira u imunološku sinapsu gotovo pored CD8αβ, međutim, kao rezultat kinaze Lck asocira prvenstveno na CD8αβ u lipidnim splavovima, CD8αα je slabiji ko-receptor.
Tijekom prepoznavanja robusnog CD8αα liganda H2-TL, CD8αα se prvenstveno regrutira. Dakle, regrutiranje 2 vrste CD8 korelira s njihovim relativnim vezanjem za pristupačne ligande, više nego s mogućnostima ko-receptora vrste CD8.
Beraprost pojačava proizvodnju antigen-specifičnih izotipa IgG bez moduliranja stvaranja zametnih stanica B stanica i sazrijevanja afiniteta.

Ekspresiju Tubb3, izotipa beta-tubulina  , reguliraju androgeni u stanicama Sertolija miša i štakora.

Naša ranija evaluacija miševa nokautiranih stanica SCTO (SCARKO) iz Sertolijevih stanica otkrila je da su brojni citoskeletni elementi mogući cilj kretanja androgena. Ovdje smo otkrili da je jedan od ovih elemenata, izotip beta-tubulina Tubb3, različito reguliran u testisima od SCARKO miševa (u odnosu na kontrole s leglom) od postnatalnog 10. dana do zrelosti.
Gen Tubb3 je u tom pogledu ekskluzivan, budući da 10. dana AR ne značajno regulira različite gene beta-tubulina. Dodatno smo okarakterizirali androgenu regulaciju Tubb3 in vivo i in vitro i pokazali da je to očuvana karakteristika kod svakog miša i štakora.
Kako bismo analizirali jesu li androgeni odmah regulirali ekspresiju Tubb3, pregledali smo dijelove odgovora na androgene (AREs) unutar gena Tubb3. In silico evaluacija otkrila je prisutnost 4 ARE motiva u Tubb3 intronu 1, od kojih se dva vežu za AR in vitro.
Mutacija jedne od ovih (ARE1) snažno je smanjila ekspresiju reporterskog gena ovisnu o androgenima. Ovi ishodi, zajedno s otkrićem da se AR veže za područje ARE Tubb3 in vivo, govore da je Tubb3 izravni cilj AR. Naše znanje jača konkurenciju da androgeni ostvaruju svoje rezultate na spermatogenezi, djelomično, modulacijom citoskeleta Sertolijevih stanica.
Androgenska regulacija beta-tubulina dodatno je opisana u neuronima, učvršćujući već prepoznatu sličnost u skupini mikrotubula u procesima i neuronima Sertolijevih stanica, jednoj različitoj vrsti stanica tijekom koje se smatra da se eksprimira Tubb3.Izotoglobulinski izotipi  holštajn krava u laktaciji kategorizirani su kao prekomjerni uobičajeni i niski imunološki odgovori tipa 1 ili -2.
Zarazne bolesti štetne su za dobrobit i ekonomski sustav stočarske djelatnosti. Promatranja dokaza goveda protiv čistih infekcija implicirala su izvedivost uzgoja stoke za otpornost na bolesti. Istraživanja svinja odabranih za imunološke odgovore posredovane protutijelima (AMIR) i stanicama (CMIR) pokazala su povišenu imunološku reakciju koja sugerira povećanu sigurnost za svaki odgovor vrste 2, odnosno sorte 1.
Štoviše, čiste ili sintetičke infekcije goveda smatraju da je proizvodnja specifičnih izotipova imunoglobulina (Ig) M, IgG1 i IgG2 bitna za zaštitu od patogena. U stvarnosti, omjeri IgG1/IgG2 ponekad se koriste za određivanje prevladavaju li odgovori 1 (CMIR) ili 2 (AMIR) nakon imunizacije ili infekcije.
Ciljevi ovog ispitivanja su posljedica ove činjenice; (1) procijeniti reakcije pristranosti izotipa Ig izolata na Candida albicans i lizozim bjelanjka kokošijeg jaja (HEWL) u krava kategoriziranih kao prekomjerno odgovorne osobe (HR), uobičajene osobe s odgovorima (AR) ili niske reakcije (LR) prvenstveno na temelju AMIR ili CMIR; (2) kako bi se utvrdilo jesu li ocjene prvenstveno temeljene na IFN-γ (citokin vrste 1) i DTH odgovorima analogne po ocjeni; i (3) za procjenu IFN-γ, Ig izotipova i DTH korelacija.
Otkriveni su odgovori protutijela na HEWL i DTH na C. albicans tako da su krave fenotipski kategorizirane kao HR, AR i LR za AMIR ili CMIR s vitalnim varijacijama (p ≤ 0,05) među kategoriziranim timovima. IFN-γ izazvan C. albicans dopušta klasifikaciju krava, od kojih su neke imale istu ocjenu kao i DTH odgovor. Donji omjer IgG1/IgG2 bio je prema pročišćenom antigenu C. albicans (candin), međutim nisu primijećene varijacije u omjerima anti-HEWL ili anti-kandin IgG1/IgG2 između kategoriziranih timova.

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-3C9590 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-423C28 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-8BC24F 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-980E5C 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-9B4D86 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-ABAC6F 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-6DF201 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-6E65A1 0.5 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-6F55D9 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-E7CBC0 0.5 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-E8F330 0.5 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

GWB-CCC94F 0.1 mg Ask for price

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AA-100 100 µg
EUR 374.5

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AA-25 25 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-200 200 µg
EUR 549.22

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AB-50 50 µg
EUR 269.66

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-200 200 µg
EUR 374.5

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2AF-50 50 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-100 100 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APE-25 25 µg
EUR 199.78

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-100 100 µg
EUR 688.99

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP-25 25 µg
EUR 322.08

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-100 100 µg
EUR 776.35

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APP5.5-25 25 µg
EUR 339.55

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-50 50 µg
EUR 217.25

Rat IgG2a Isotype Control

RIGG2APU-500 500 µg
EUR 479.33

Rat IgG2a Isotype Control

abx140591-100g 100 µg
EUR 250

Rat IgG2a Isotype Control

abx140592-100g 100 µg
EUR 250

Rat IgG2a Isotype Control

abx405022-100g 100 µg
EUR 200

Rat IgG2a Isotype Control

abx405024-100g 100 µg
EUR 275

Rat IgG2a Isotype Control

abx405045-100g 100 µg
EUR 275

Rat IgG2a Isotype Control

abx405047-100l 100 µl
EUR 200

Rat IgG2a Isotype Control

MBS378375-05mg 0.5mg
EUR 410

Rat IgG2a Isotype Control

MBS378375-5x05mg 5x0.5mg
EUR 1550

Rat IgG2a Isotype Control

ab-131-426 500 µg
EUR 290

Rat IgG2a Isotype Control PE

1P-168-C025 0.025 mg
EUR 99

Rat IgG2a Isotype Control PE

1P-168-C100 0.1 mg
EUR 198

Rat IgG2a Isotype Control (PE)

abx140593-100g 100 µg
EUR 350

Rat IgG2a Isotype Control (PE)

abx405026-100g 100 µg
EUR 250

Rat IgG2a Isotype Control (PE)

abx405048-100g 100 µg
EUR 250

Rat IgG2a Isotype Control PE

MBS697116-01mg 0.1mg
EUR 235

Rat IgG2a Isotype Control PE

MBS697116-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1005

Rat IgG2a Isotype Control PE

MBS1801518-01mg 0.1mg
EUR 305

Rat IgG2a Isotype Control PE

MBS1801518-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1120

Rat IgG2a Isotype Control APC

1A-168-C100 0.1mg
EUR 198

Rat IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405026-100tests 100 tests
EUR 427.2

Rat IgG2a Isotype Control (APC)

abx405043-100tests 100 tests
EUR 510

Rat IgG2a Isotype Control (RPE)

abx405048-100tests 100 tests
EUR 427.2

Rat IgG2a Isotype Control (APC)

abx140900-100g 100 µg
EUR 350

Rat IgG2a Isotype Control (APC)

abx405043-100g 100 µg
EUR 312.5

Rat IgG2a Isotype Control APC

MBS697120-0025mg 0.025mg
EUR 165

Rat IgG2a Isotype Control APC

MBS697120-01mg 0.1mg
EUR 270

Rat IgG2a Isotype Control APC

MBS697120-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1180

Rat IgG2a Isotype Control APC

MBS1801856-01mg 0.1mg
EUR 305

Rat IgG2a Isotype Control APC

MBS1801856-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1120

Rat IgG2a Isotype Control FITC

1F-168-C100 0.1mg
EUR 165

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405025-100tests 100 tests
EUR 410.4

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405046-01mg 0.1 mg
EUR 410.4

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405025-100l 100 µl
EUR 225

Rat IgG2a Isotype Control (FITC)

abx405046-100g 100 µg
EUR 225

Rat IgG2a Isotype Control FITC

MBS697115-01mg 0.1mg
EUR 205

Rat IgG2a Isotype Control FITC

MBS697115-5x01mg 5x0.1mg
EUR 885

Rat IgG2a Isotype Control FITC

MBS1801885-01mg 0.1mg
EUR 280

Rat IgG2a Isotype Control FITC

MBS1801885-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1020

Rat IgG2a (FITC) / Rat IgG2a (PE) Isotype Control

abx405004-100g 100 µg
EUR 512.5

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405023-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405044-01mg 0.1 mg
EUR 376.8

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405023-100g 100 µg
EUR 212.5

Rat IgG2a Isotype Control (Biotin)

abx405044-200g 200 µg
EUR 212.5

Rat IgG2a Isotype Control SAFIRE

MBS697113-01mg 0.1mg
EUR 195

Rat IgG2a Isotype Control SAFIRE

MBS697113-5x01mg 5x0.1mg
EUR 825

Rat IgG2a Isotype Control Purified

11-168-C100 0.1 mg
EUR 115.5

Rat IgG2a Isotype Control Purified

MBS1801516-01mg 0.1mg
EUR 235

Rat IgG2a Isotype Control Purified

MBS1801516-5x01mg 5x0.1mg
EUR 825

Rat IgG2a (FITC) / Rat IgG2a (RPE) Isotype Control

abx405004-100tests 100 tests
EUR 760.8

IgG2a, Rat Isotype Control (PE)

MBS655747-01mg 0.1mg
EUR 460

IgG2a, Rat Isotype Control (PE)

MBS655747-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1925

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22511F-20Tests 20Tests
EUR 158

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22511F-50Tests 50Tests
EUR 233

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22526F-25ug 25μg
EUR 137

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22526F-50ug 50μg
EUR 182

PE rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCP002K-025U 25 μg
EUR 173.33
Description: Available in various conjugation types.

PE rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCP002K-100U 100 μg
EUR 346.67
Description: Available in various conjugation types.

PE Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30002F-100Tests 100Tests
EUR 123

PE Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30002F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 168

PE Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30002F-20Tests 20Tests
EUR 48

PE Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30014F-100ug 100μg
EUR 75

PE Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30014F-25ug 25μg
EUR 31.5

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22511F-100Tests 100Tests
EUR 123

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22511F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 168

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22511F-20Tests 20Tests
EUR 48

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22526F-100ug 100μg
EUR 75

PE Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22526F-25ug 25μg
EUR 31.5

IgG2a, Rat Isotype Control (Cy5)

MBS655708-01mg 0.1mg
EUR 545

IgG2a, Rat Isotype Control (Cy5)

MBS655708-5x01mg 5x0.1mg
EUR 2310

IgG2a, Rat Isotype Control (APC)

MBS655755-01mg 0.1mg
EUR 470

IgG2a, Rat Isotype Control (APC)

MBS655755-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1955

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22512F-20Tests 20Tests
EUR 170

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22512F-50Tests 50Tests
EUR 245

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22527F-25ug 25μg
EUR 147.5

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22527F-50ug 50μg
EUR 197

APC rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCA002K-025U 25 μg
EUR 195
Description: Available in various conjugation types.

APC rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCA002K-100U 100 μg
EUR 390
Description: Available in various conjugation types.

Rat IgG2a Isotype Control (PE) [2A3]

E2781866 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

APC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30003F-100Tests 100Tests
EUR 165

APC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30003F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 240

APC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30003F-20Tests 20Tests
EUR 60

APC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30015F-100ug 100μg
EUR 103.5

APC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30015F-25ug 25μg
EUR 45

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22512F-100Tests 100Tests
EUR 165

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22512F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 240

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22512F-20Tests 20Tests
EUR 60

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22527F-100ug 100μg
EUR 103.5

APC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22527F-25ug 25μg
EUR 45

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22510F-20Tests 20Tests
EUR 158

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22510F-50Tests 50Tests
EUR 233

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22525F-25ug 25μg
EUR 137

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22525F-50ug 50μg
EUR 182

FITC rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCF002K-050U 50 μg
EUR 173.33
Description: Available in various conjugation types.

FITC rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCF002K-200U 200 μg
EUR 390
Description: Available in various conjugation types.

Rat IgG2a Isotype Control (APC) [2A3]

E2781867 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Rat IgG2a Isotype Control (ATTO 488)

MBS655573-005mg 0.05mg
EUR 495

Rat IgG2a Isotype Control (ATTO 488)

MBS655573-5x005mg 5x0.05mg
EUR 2070

FITC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30001F-100Tests 100Tests
EUR 123

FITC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30001F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 168

FITC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30001F-20Tests 20Tests
EUR 48

FITC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30013F-100ug 100μg
EUR 75

FITC Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30013F-25ug 25μg
EUR 31.5

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22510F-100Tests 100Tests
EUR 123

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22510F-100Testsx2 100Testsx2
EUR 168

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22510F-20Tests 20Tests
EUR 48

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22525F-100ug 100μg
EUR 75

FITC Rat IgG2a, κ Isotype Control

RD22525F-25ug 25μg
EUR 31.5

IgG2a, kappa, Rat Isotype Control

MBS655520-05mg 0.5mg
EUR 420

IgG2a, kappa, Rat Isotype Control

MBS655520-5x05mg 5x0.5mg
EUR 1730

PerCP Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22513F-20Tests 20Tests
EUR 185

PerCP Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22513F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

AF488 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22519F-20Tests 20Tests
EUR 185

AF488 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22519F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

AF647 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22520F-20Tests 20Tests
EUR 185

AF647 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22520F-50Tests 50Tests
EUR 267.5

PerCP Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22528F-25ug 25μg
EUR 182

PerCP Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22528F-50ug 50μg
EUR 272

AF488 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22534F-25ug 25μg
EUR 182

AF488 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22534F-50ug 50μg
EUR 272

AF647 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22535F-25ug 25μg
EUR 182

AF647 Rat IgG2a, κ Isotype Control

DL22535F-50ug 50μg
EUR 272

PerCP rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCR002K-025U 25 μg
EUR 325
Description: Available in various conjugation types.

PerCP rat IgG2a, κ Isotype Control

E16FRCR002K-100U 100 μg
EUR 780
Description: Available in various conjugation types.

Rat IgG2a Isotype Control (FITC) [2A3]

E2781865 100tests
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Rat IgG2a Isotype Control PE-Cy5

MBS697117-01mg 0.1mg
EUR 260

Rat IgG2a Isotype Control PE-Cy5

MBS697117-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1120

Rat IgG2a Isotype Control PE-Cy7

MBS697119-01mg 0.1mg
EUR 240

Rat IgG2a Isotype Control PE-Cy7

MBS697119-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1045

PerCP Rat IgG2a, λ Isotype Control

RD30004F-100Tests 100Tests
EUR 204

Odgovori anti-HEWL IgG1 i IgG2 21. dana nakon imunizacije negativno su i značajno povezani s DTH-om na candin u 24 sata. Nije bilo vitalne povezanosti između odgovora anti-HEWL ili anti-candin IgG1 ili IgG2 s IFN-γ. U prvom redu na temelju pristranosti izotipa Ig, IFN-γ i DTH odgovora, zaključeno je da se imunizacija s C. albicans može upotrijebiti za kategorizaciju CMIR krava odgovornih prvenstveno na temelju očitanja DTH.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Related Post

Influence of Leukotrienes A4 and B4 on the Immunoglobulin Isotype Selection of Normal and Glucocorticoid-Treated Peripheral Blood Mononuclear Cells

Utjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidimaUtjecaj leukotriena A4 i B4 na odabir izotipa imunoglobulina normalnih mononuklearnih stanica periferne krvi tretiranih glukokortikoidima

Pokazujemo da LTA4 (10-100 ng/ml) i LTB4 (10-100 ng/ml) utječu na diferencijaciju B stanica i zamjenu izotipa u jedinstvenu diplomu. Za razliku od LTB4, LTA4 je selektivno pojačao sintezu IgG B stanica